BHXH Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

03/11/2017 10:37:51
Ngày 03/11/2017, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Việt Nam năm 2017 cho hơn 700 cán bộ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam nhấn mạnh, Pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, là công cụ quản lý Nhà nước, là cơ sở để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, là hành lang pháp lý cho sự ổn định và phát triển. Việc tôn vinh, nâng cao nhận thức Pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Càng quan trọng hơn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước đang trong tiến trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; hướng tới mục tiêu mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Đồng chí Đào Việt Ánh nêu rõ, là cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ, được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng pháp luật, chấp hành pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên phương diện, xây dựng, chấp hành và tổ chức thực hiện pháp luật, BHXH đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, đặc biệt là những nội dung liên quan nhiệm vụ được giao như xây dựng Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật vệ sinh lao động. Ngành BHXH đã ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ thu, chi, giải quyết chế độ chính sách và quản lý tài chính, quản lý Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức. Ngành cũng đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan trong mọi hoạt động của Ngành.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, BHXH Việt Nam đã thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật để trực tiếp chỉ đạo có hiệu quả các nội dung và hình thức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngành luôn bám sát các chủ đề phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức trong toàn Ngành; trong đó có những văn bản pháp luật quan trọng như Hiến pháp 2013, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Lao động, Luật phòng chống tham nhũng; Luật cán bộ Công chức, Luật viên chức.

Đồng chí Đào Việt Ánh cho rằng, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay, sự kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, xuất phát từ đối tượng phục vụ rộng (lên đến hơn 84% dân số), lĩnh vực hoạt động liên quan đến quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền được an sinh xã hội của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013; vì vậy, BHXH Việt Nam lựa chọn chủ đề phổ biến pháp luật liên quan Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác ban hành văn hản của BHXH Việt Nam. Vì vậy, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh mong muốn các báo cáo viên, chuyên gia của Bộ Tư pháp giới thiệu, trình bày, quán triệt các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cũng như cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Luật trong công tác xây dựng và ban hành văn bản của BHXH Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH Việt Nam tập trung lắng nghe và tích cực đặt câu hỏi, nhất là những nội dung, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, hoặc chưa rõ xuất pháp từ thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản trong chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến pháp luật, Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp báo cáo chuyên đề Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo đó, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay còn gọi là Ngày Pháp luật được kỷ niệm vào ngày 09/11 hàng năm bắt đầu từ năm 2013. Ngày Pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Pháp luật tại Việt Nam, thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Ngày 09/11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành nên Việt Nam lấy ngày đó là Ngày Pháp luật. Theo quy định của Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật và Nghị định quy định chi tiết thi hành, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, Pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, xây dựng trong mỗi người ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp báo cáo viên chuyên đề Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và những vướng mắc thường gặp trong việc ban hành văn bản./.

Bích Thủy - Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam