BHXH Việt Nam: Phấn đấu hoàn thiện cấp mã số BHXH cho gần 1 triệu người trước ngày 31/3

13/03/2018 09:29:41
BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành việc cấp mã số BHXH cho thêm gần 1 triệu người trước ngày 31/03/2018. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác hoàn thiện hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu BHYT vừa qua.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, toàn quốc đã thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho trên 78,1 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 98,8%. Hầu hết các tỉnh đã cấp mã số BHXH cho người tham gia đạt tỷ lệ trên 98%, trong đó có 24 tỉnh đạt 100%. Cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 70,2 triệu người, đạt tỷ lệ 90% so với tổng số người đã cấp mã số BHXH. Hầu hết các tỉnh đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH đạt trên 98% so với số người đã được đồng bộ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 1 triệu người chưa có mã số BHXH và 9 triệu người chưa được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Do đó, yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố phải khẩn trương, vào cuộc quyết liệt hơn nữa để sớm hoàn thành các công việc này, bảo đảm quyền lợi an sinh cho người tham gia BHXH, BHYT.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc đồng bộ, cấp mã số BHXH cho người tham gia trước 31/3/2018; đồng thời đến ngày 30/6/2018, phải hoàn thành việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người đang tham gia; riêng tiến độ trả sổ BHXH cho người tham gia phải đạt 95% vào ngày 30/6/2018 và 5% còn lại vào tháng 9/2018./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam