BHXH Việt Nam: Sẵn sàng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 03

13/09/2017 17:19:50
Ngày 06/9/2017, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 3923/KH-BHXH về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017; phấn đấu tới năm 2020 đáp ứng 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 4, góp phần cải cách toàn diện ba nhóm chỉ số: Dịch vụ công trực tuyến; Hạ tầng viễn thông và Nguồn nhân lực.

Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT được BHXH Việt Nam đưa vào vận hành từ ngày 30/8/2017

Theo Kế hoạch của BHXH Việt Nam, các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm 20 thủ tục thuộc các nhóm lĩnh vực nghiệp vụ: thu BHXH, BHYT, BHTN (04 thủ tục); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (01 thủ tục); chi trả các chế độ BHXH (02 thủ tục); thực hiện chính sách BHXH (11 thủ tục); thực hiện chính sách BHYT (02 thủ tục).
Việc xây dựng mẫu biểu, tờ khai và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017 dự kiến sẽ được BHXH Việt Nam hoàn thành trong tháng 10/2017; đảm bảo khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy xuất thông tin về công dân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân.
Dự kiến, trong Quý IV năm 2017 sẽ hoàn thành việc xây dựng chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán và hiệu quả.

Theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, với dịch công trực tuyến mức độ 3, phải cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dịch vụ hành chính trên môi trường mạng, cho phép sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, nhưng thanh toán lệ phí và nhận kết quả giải quyết trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ;
Với mức độ 4, cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng;
Mức độ 1, 2 chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, các văn bản liên quan đến liên quan quy định về thủ tục hành chính đó và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu)./.

 

Lê Công 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam