BHXH Việt Nam: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

08/11/2019 11:53:53
Ngày 8/11, tại Yên Bái, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định 856/QĐ-TTg. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH 12 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, An Giang.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 phê duyệt Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cần chủ động nghiên cứu ban hành sớm các văn bản tổ chức thực hiện trong toàn Ngành. Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo văn bản, Tổ chức Hội thảo cấp Ngành để lấy ý kiến góp ý. Ngày 19/7/2019, Tổng Giám đốc ký ban hành Kế hoạch số 2956/KH-BHXH về Tổ chức, thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTG; Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương theo đó thí điểm cơ cấu tổ chức mới tại 02 BHXH địa phương là Yên Bái và Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2019, các địa phương còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2020. Công văn số 2712/BHXH-TCCB ngày 27/9/2019 hướng dẫn thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới. Sau 01 tháng triển khai thực hiện thí điểm cơ cấu, tổ chức mới tại BHXH tỉnh Yên Bái và Đồng Nai đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và bước đầu đạt được hiệu quả.

Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Hội nghị nhằm tổng kết việc thí điểm, thu thập thông tin trong thực tế triển khai, đồng thời lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn bản tiến tới triển khai toàn Ngành. Bên cạnh đó, qua Hội nghị, BHXH Việt Nam sẽ có căn cứ góp ý sửa đổi dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn mong muốn các đại biểu cùng thảo luận, nêu ý kiến đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả đề án để việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Trí Đại báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản của BHXH tỉnh Yên Bái 

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản của BHXH tỉnh Yên Bái theo cơ cấu tổ chức mới từ ngày 1/10/2019, Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Trí Đại nhấn mạnh, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo định hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và BHXH Việt Nam do vậy đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ngành chức năng liên quan, tạo điều kiện rất thuận lợi cho BHXH tỉnh Yên Bái thực hiện tốt Đề án. Tập thể cấp uỷ, lãnh đạo BHXH tỉnh có sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức tuyên tuyền, quán triệt thực hiện. Việc xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các mặt công tác đều xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tế, được bàn bạc công khai, dân chủ trong tập thể cấp uỷ, lãnh đạo; có được sự đồng lòng, nhát trí của tập thể cán bộ viên chức, cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện, nên quá trình triển khai được diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình quy định. BHXH tỉnh cũng đã làm tốt công tác tư tưởng cho những viên chức thuộc diện sắp xếp, điều động; quan tâm, giải quyết tốt chế độ, chính sách nên toàn thể cán bộ CCVC đều yêu tâm công tác và đồng thuận, chấp hành sự sắp xếp, điều động, phân công của tổ chức...

Theo đề án, BHXH tỉnh đã đã thực hiện giảm 01 đầu mối cấp phòng thuộc BHXH tỉnh (Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC) từ 11 phòng nghiệp vụ xuống còn 10 phòng; điều chỉnh nhiệm vụ và tên gọi từ Phòng Khai thác và thu nợ thành Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng; chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của một số phòng chuyên môn. Chuyển giao nhiệm vụ thu nợ từ Phòng Khai thác và thu nợ về Phòng Quản lý thu; chuyển giao nhiệm vụ Tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC về Văn phòng; Chuyển giao nhiệm vụ tuyên truyền từ Văn phòng về Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

BHXH tỉnh thực hiện giảm 01 đầu mối BHXH TP Yên Bái để nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài sản của BHXH TP Yên Bái về BHXH tỉnh (giảm từ 09 đơn vị BHXH cấp huyện xuống còn 08 đơn vị BHXH cấp huyện).

BHXH tỉnh đã ban hành 24 quyết định để thực hiện điều chuyển, điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý và viên chức, lao động hợp đồng với 45 người. Bộ máy tổ chức của BHXH tỉnh Yên Bái sau khi sắp xếp, đi vào hoạt động chính thức với cơ cấu tổ chức mới gồm 10 phòng nghiệp vụ và 08 BHXH huyện từ ngày 01/10/2019.

Là một trong 2 đơn vị thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết, lãnh đạo, cấp uỷ BHXH tỉnh chỉ đạo sát sao và đề ra Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ đó xây dựng Kế hoạch số 30/KH-BHXH ngày 09/9/2019 thực hiện Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tại BHXH tỉnh Đồng Nai và đăng trên Website BHXH tỉnh, thông báo công khai trên cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh; báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Đồng Nai. Sau khi triển khai, BHXH tỉnh đã sắp xếp tinh giản đơn vị đầu mối BHXH TP Biên Hoà nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn, sáp nhập vào BHXH tỉnh Đồng Nai theo đúng lộ trình, từ ngày 01/10/2019. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính sáp nhập vào Văn phòng thuộc BHXH tỉnh Đồng Nai từ ngày 01/10/2019 đã đi vào hoạt động với tổ chức bộ máy mới. Thay đổi tên Phòng Khai thác và thu nợ thành Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng. Thay đổi tên chức danh viên chức quản lý và viên chức, lao động hợp đồng hợp với tên gọi của tổ chức.

Cơ cấu bộ máy mới sau khi sáp nhập gồm Văn phòng BHXH tỉnh còn 10 phòng nghiệp vụ, giảm 01 đầu mối Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; BHXH cấp huyện còn 10 đơn vị, giảm 01 đơn vị BHXH TP Biên Hoà.

Tại Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam trình bày dự thảo hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới. Việc bàn giao nhiệm vụ giữa các đơn vị liên quan phải đảm bảo khách quan, minh bạch và không được ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người lao động và nhân dân trên địa bàn. Việc bàn giao thực hiện xong trước ngày 10/1/2020.

Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ cũng trình bày nội dung cơ bản dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BHXH các tỉnh, thành phố trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố thảo luận các vấn đề liên quan đến thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy về nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, trụ sở, công tác tiếp nhận và phối hợp với các đối tác...

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam