BHXH Việt Nam tăng cường thanh tra, kiểm tra đơn vị chưa tham gia BHXH

08/07/2019 17:21:00
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT tháng 07/2019 vừa diễn ra.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến công tác thu

Báo cáo BHXH Việt Nam cho thấy, đến cuối tháng 06/2019, tổng số tiền nợ còn phải thu BHXH, BHYT, BHTN lên tới 16.044 tỷ đồng, chiếm 4,46% số phải thu. Trong đó, nợ phải tính lãi là 6.618 tỷ đồng, chiếm 1,84% số phải thu.

Đáng chú ý, có 29.922 đơn vị nợ từ 03 tháng đến 06 tháng, với số tiền 940 tỷ đồng; 13.243 đơn vị nợ từ 06 đến 12 tháng với số tiền 749 tỷ đồng, tăng 3.164 đơn vị nợ; 16.187 đơn vị nợ trên 12 tháng với số tiền 2.936 tỷ đồng, tăng 940 đơn vị nợ.

Trong khi đó, theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố khai thác dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp năm 2018, trong tháng 06/2019, đã đôn đốc 16.261 đơn vị, đạt 10,8% số đơn vị chưa tham gia BHXH, số đơn vị đăng ký tham gia là 2.997 đơn vị (2,0%) với 20.881 lao động. Lũy kế đến nay có 44.323 đơn vị đăng ký tham gia với 497.453 lao động.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhận định, tỷ lệ khai thác dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp những đơn vị chưa tham gia BHXH còn thấp. Do vậy, trước thực trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, Phó Tổng Giám đốc đề nghị, BHXH các tỉnh, thành phố tập tiung khai thác dữ liệu cơ quan Thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả rà soát hằng tháng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ lớn, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam