BHXH Việt Nam tích cực tham gia xây dựng danh mục thuốc được quỹ BHYT chi trả

06/08/2019 08:39:24
Đây là một trong những nội dung tại báo cáo định kỳ 2 năm một lần thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân của BHXH Việt Nam.

Quang cảnh buổi mở thầu đấu thầu thuốc tập trung do BHXH Việt Nam tổ chức năm 2018 (ảnh minh họa)

Theo đó, Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội nêu rõ: “Trước năm 2018, hoàn thiện việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do BHYT chi trả phù hợp với mức
đóng và điều kiện kinh tế - xã hội, thực hiện các biện pháp để bảo đảm thuốc chữa
bệnh có chất lượng và giá phù hợp, khắc phục tình trạng chênh lệch bất hợp lý về
giá thuốc giữa các địa phương, triển khai mở rộng mô hình bác sỹ gia đình tham
gia khám, chữa bệnh BHYT, cải tiến quy định về chuyển tuyến phù hợp với tình
trạng bệnh tật”.

Chính vì vậy, trong giai đoạn năm 2018-2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp xây dựng chính sách liên quan đến thuốc. Trong đó,  căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Dược năm 2016, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, BHXH Việt Nam đã tích cực tham gia với Bộ Y tế xây dựng
Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 26/5/2016 hướng dẫn việc đấu thầu thuốc
trong các cơ sở y tế (Thông tư đã quy định chi tiết các hình thức, phương thức triển
khai đấu thầu thuốc); Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 quy định danh
mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp
dụng hình thức đàm phán giá. Theo đó, quy định rõ các thuốc được đấu thầu tập
trung cấp quốc gia, đấu thầu tập trung tại địa phương.

Đồng thời, BHXH Việt Nam tích cực tham gia vào xây dựng danh mục
thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền được quỹ BHYT chi trả. Danh mục bao gồm
các thuốc cần thiết cho việc điều trị, quy định tỷ lệ được quỹ BHYT chi trả đối với
một số loại thuốc có chi phí lớn.

Việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu thầu thuốc đã giúp cho công tác
đấu thầu, mua sắm, sử dụng thuốc được thực hiện theo các quy định thống nhất,
góp phần quan trọng vào việc lựa chọn, mua sắm được các thuốc chữa bệnh có
chất lượng và giá phù hợp, khắc phục tình trạng chênh lệch bất hợp lý về giá thuốc
giữa các địa phương đúng theo tinh thần của Nghị quyết 68/2013/QH13.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam còn tham gia tích cực hiệu quả vào quá trình đấu thầu thuốc. Tính đến cuối năm 2018, đã cử trên 600 cán bộ của cơ quan BHXH đủ điều kiện tham gia vào
350 hội đồng đấu thầu thuốc tại các Sở Y tế, cơ sở y tế trong cả nước. Quá trình
tham gia, cơ quan BHXH đã cung cấp đầy đủ các dữ liệu về giá thuốc, nhu cầu sử
dụng thuốc tại các cơ sở KCB. Vì vậy, việc xây dựng nhu cầu, giá kế hoạch sát với
thực tế, phù hợp với nhu cầu điều trị và khả năng chi trả của quỹ BHYT.

Thực hiện Công khai giá thuốc trúng thầu trung bình hằng năm trên Cổng thông tin
điện tử của BHXH Việt Nam để các địa phương có thêm nguồn thông tin tham
khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu hợp lý hơn, đồng thời, làm căn cứ để
các địa phương thương thảo giảm giá sau khi có kết quả đấu thầu.

Với các giải pháp này, giá của nhiều mặt hàng thuốc đã giảm đáng kể. So
sánh tại cùng Hội đồng đấu thầu thuốc, cùng mặt hàng thuốc thành phẩm có cùng
thông tin, trúng thầu 2017-2018, thì có 5.771 mặt hàng bằng giá; 4.244 mặt hàng
giảm giá, tổng giá trị thuốc trúng thầu giảm so với năm trước số tiền là 238 tỷ
đồng, có 2.218 mặt hàng tăng giá, tổng giá trị thuốc trúng thầu tăng so với năm
trước là 141 tỷ đồng.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam thực hiện phân tích, phát hiện đề xuất với Bộ Y tế xử lý đối với các thuốc có hàm lượng, dạng đóng gói, dạng bào chế không cạnh tranh, giá cao bất hợp lý để hướng dẫn các địa phương không đưa vào kế hoạch đấu thầu năm 2018-2019. Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương không đưa các thuốc nêu trên vào kế hoạch đấu
thầu, với giải pháp này, đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng cho quỹ BHYT.

Triển khai đấu thầu tập trung thuốc thuộc lĩnh vực BHYT do BHXH Việt
Nam thực hiện (không trùng với danh mục thuốc do Bộ Y tế thực hiện) theo Nghị quyết
số 59/NQ-CP của Chính phủ.

Kết quả, tại thí điểm lần 1, mua sắm thuốc sử dụng cho năm 2018, có kết quả từ ngày
01/01/2018: Tổng giá trị trúng thầu của 5 hoạt chất là 946,8 tỷ đồng giảm 11,0% so
với giá kế hoạch (tương ứng với giá trị giảm là 117 tỷ đồng), giảm 21,1% so với
giá trúng thầu bình quân năm 2017 (tương ứng với giá trị giảm là 252,92 tỷ đồng).

Thí điểm lần 2, mua sắm thuốc sử dụng cho năm 2019-2020, có kết quả từ
ngày 01/01/2019: gồm 26 thuốc (14 hoạt chất). Tổng giá trị các mặt hàng đã lựa chọn được là 10.079,72 tỷ đồng, giảm 22,4% so với giá trị trúng thầu bình quân năm 2018 tại các địa phương (tương ứng 2.903,95 tỷ đồng), trong đó Biệt Dược gốc giảm 13,1%, Generic giảm 37,9% (tương ứng 2.296 tỷ đồng). Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn tăng cường kiểm tra việc đấu thầu, quản lý thanh toán thuốc trong KCB BHYT. Thông qua công tác này đã kịp thời chấn chỉnh việc mua sắm, sử dụng thuốc.

Từ những kết quả đạt được, BHXH Việt Nam cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm giảm giá thuốc trong những năm tiếp theo, tạo điều kiện cho người dân được khám chữa bệnh hiệu quả, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân. Cụ thể, đối với với Chính phủ: Quy định lộ trình và mức giảm giá đối với thuốc biệt dược gốc như nhiều quốc gia đã thực hiện; Quy định việc sử dụng giá thuốc trúng thầu trung bình do BHXH Việt Nam công khai theo quy định, theo đó giá thuốc trúng thầu trung bình là căn cứ trong xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và là cơ sở để thương thảo giảm giá trong trường hợp giá thuốc trúng thầu cao bất hợp lý; Chỉ đạo cho phép các Bộ, Ngành hướng dẫn thực hiện cơ chế đặt hàng với Nhà sản xuất thuốc đã trúng thầu cung ứng thuốc BHYT thực hiện dạng đóng gói bao bì quy cách lớn đối với các thuốc viên (nén, nang, nhộng,...) thay vì đóng vỉ. Như vậy, chi phí có thể tiết kiệm được từ 30% chi phí giá thành trở lên so với đóng vỉ như hiện nay cho người bệnh và Quỹ BHYT.

Đối với Bộ Y tế cần tiếp tục có giải pháp hiệu quả để kiểm soát và khắc phục triệt để tình trạng chênh lệch bất hợp lý giá thuốc giữa các địa phương; Không cấp số đăng ký mới cho các thuốc có hàm lượng, dạng đóng gói, dạng bào chế không cạnh tranh, hiệu quả điều trị không chứng minh được sự khác biệt nhưng có mức giá cao. Trường hợp đã cấp số đăng ký, yêu cầu không xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu để mua sắm đối với các loại thuốc này; Quy hoạch nguồn nguyên liệu, quy định phải được đóng bao bì, có số lô, hạn sử dụng, nhãn; quy

định mức giá trần, quy định và hướng dẫn quản lý chặt chẽ chứng nhận CO/CQ đối với vị thuốc Y học cổ truyền; Tiếp tục mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung do Bộ Y tế thực hiện; Danh mục thuốc đàm phán giá; Phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong đấu thầu thuốc là nguyên nhân dẫn đến giá trúng thầu thuốc cao bất hợp lý tại một số địa phương./.

Nguyễn Thành

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam