BHXH Việt Nam: Tổ chức Kỳ thi Tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh

19/09/2019 13:48:28
Ngày 19/09/2019, BHXH Việt Nam khai mạc Kỳ thi Tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH cấp tỉnh. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu khai mạc kỳ thi. Tham dự lễ khai mạc có các Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; Lê Hùng Sơn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình cùng đại diện các lãnh đạo các Ban Đảng, Trung ương dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Kỳ thi, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong những năm qua công tác đề bạt bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý của BHXH Việt Nam được thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước và của Ngành. Công tác bổ nhiệm lãnh đạo được nâng lên rõ rệt, công tác luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đã chú ý đến nhân tố mới, người trẻ, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, cán bộ được bổ nhiệm đều trong diện quy hoạch, có phẩm chất chính trị vững vàng, sau bổ nhiệm, các đồng chí đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý bên cạnh ưu điểm còn bộc lộ một số tồn tại, đó là cán bộ bổ nhiệm phần lớn khép kín trong nguồn nhân sự tại chỗ, chưa có sự mở rộng đến những cán bộ có năng lực bên ngoài đơn vị, địa phương bổ sung vào nguồn cán bộ quản lý. Việc bổ nhiệm theo trình tự sẽ đảm bảo tính ổn định, chắc chắn nhưng ít tạo ra sự đột phá đối với các cán bộ trẻ, có năng lực bởi tại nhiều địa phương có nguồn cán bộ chất lượng, trong khi một số địa phương lại chưa chuẩn bị được nguồn nhân lực.

Thực hiện đổi mới công tác tuyển chọn lãnh đạo quản lý theo tinh thần Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 24-KL/TW về Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 26-NQ/TW về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, trong bối cảnh BHXH Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH trong đó hướng đến mục tiêu là xây dựng Ngành BHXH chuyên nghiệp hiện đại hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã xây dựng Đề án thí điểm Thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố và đã được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt ngày 12/02/2019.

"Việc triển khai đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý sẽ góp phần quan trọng tạo ra bước đột phá trong công tác cán bộ; tạo cơ hội công bằng cho tất cả cán bộ có trình độ, có năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị tiếp tục phấn đấu"-Thứ trưởng nhấn mạnh. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chúc các ứng cử viên bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung thi tuyển.

Tại Lễ khai mạc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn thay mặt Hội đồng Thi tuyển phổ biến quy chế và nội dung thi đến thi sinh dự tuyển.

Trước đó, ngày 05/09/2019, BHXH Việt Nam ban hành Thông báo số 3231/TB-BHXH Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh. Theo đó, thực hiện thực hiện Kế hoạch 2460/KH-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH Việt Nam Thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh năm 2019; trên cơ sở Thông báo số 2561/TB-BHXH ngày 16/7/2019 và Thông báo số 3160/TB-BHXH ngày 30/8/2019; sau khi xem xét hồ sơ ứng viên đăng ký dự thi, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã có Nghị quyết về danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Giám đốc BHXH tỉnh gồm ông Bùi Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học BHXH, BHXH Việt Nam và ông Phạm Minh Dương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Khai thác và phát triển đối tượng; Công nghệ thông tin gồm ông Lê Mến, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc BHXH tỉnh Trà Vinh; bà Nguyễn Thị Đan Thương, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra thuộc BHXH tỉnh Trà Vinh. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT gồm ông Mạc Thanh Giang, Trưởng phòng Cấp Sổ, thẻ, BHXH tỉnh Hải Dương; ông Trần Ngọc Sanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, BHXH tỉnh Trà Vinh; ông Thái Văn Tần, Giám đốc BHXH huyện Cầu Kè, BHXH tỉnh Trà Vinh.

Cùng ngày, BHXH Việt Nam cũng ban hành Thông báo số 3230/TB-BHXH công bố Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, Thông báo số 3230/TB-BHXH nêu rõ, thực hiện Kế hoạch 2461/KH-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH Việt Nam Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận năm 2019; trên cơ sở Thông báo số 2561/TB-BHXH ngày 16/7/2019, sau khi xem xét hồ sơ ứng viên đăng ký dự thi, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã có Nghị quyết về danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và văn phòng gồm ông Mạc Thanh Giang, Trưởng phòng Cấp Sổ, thẻ, BHXH tỉnh Hải Dương; ông Bùi Huy Nam, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam./.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam