BHXH Việt Nam triển khai hệ thống công nghệ thông tin quản lý văn bản và điều hành

18/04/2017 10:58:24
Thực hiện dự án Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, từ ngày 17 đến 22/4/2017, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản- điều hành và phần mềm thư điện tử cho khoảng 360 cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của các đơn vị trực thuộc và BHXH 63 tỉnh, thành phố.

Các nội dung tập huấn bao gồm: tổng quan về hệ thống phần mềm, các chức năng, quy trình, thao tác xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình quản trị hệ thống, hướng dẫn các bước yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình quản trị, quản trị hệ thống…

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh: đây là hệ thống phần mềm liên quan đến toàn bộ các hoạt động chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp hàng ngày của hơn 20.000 công chức, viên chức trong Ngành; ngoài việc nắm vững các nội dung được đào tạo, tập huấn, các cán bộ tham gia tập huấn còn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tại đơn vị. Bảo đảm dội ngũ công chức, viên chức của toàn Ngành tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành và hệ thống thư điện tử.

Theo kế hoạch dự kiến, trong quý 3/2017 sẽ triển khai vân hành chính thức hệ thống quản lý văn bản và điều hành; việc gửi, nhận văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết công việc, theo dõi tình hình xử lý công việc… đều được thực hiện trên internet.    

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam