BHXH Việt Nam và thành tựu cải cách thủ tục hành chính

27/09/2019 13:10:39
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp bằng các giải pháp thiết thực, trong những năm gần đây, BHXH Việt Nam không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ. Với nhiều kết quả đã đạt được, BHXH Việt Nam vinh dự là một trong những tổ chức được trao tặng Giải thưởng ASSA tại Hội nghị ASSA 36. ThS

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Trong những năm gần đây, BHXH Việt Nam đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện việc hoàn thiện và liên thông các phần mềm nghiệp vụ, cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia, đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu tập trung, đảm bảo việc chia sẻ, kết nối dữ liệu trong toàn hệ thống.
Đa dạng hóa các hình thức giao dịch trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nhằm tối đa hóa các điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động, người lao động và cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH như: giao dịch điện tử đối với tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết và chi trả chế độ (hiện đã có trên 90% doanh nghiệp lựa chọn áp dụng); sử dụng dịch vụ bưu chính (miễn phí cho doanh nghiệp) và giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa. BHXH Việt Nam cũng đang đẩy mạnh áp dụng hệ thống một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ tại các Trung tâm dịch vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp huyện trên toàn hệ thống.
Triển khai rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ giải quyết của Ngành BHXH, xem xét chi tiết từng quy trình nghiệp vụ cũng như các thủ tục hồ sơ, bảng biểu, mẫu đơn để đề xuất, thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện TTHC. Xây dựng Hệ thống thu - nộp - chi trả BHXH điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến, công nghệ tiên tiến hiện đại theo hướng tự động hóa, góp phần tăng tốc độ xử lý giao dịch, hiện đại hóa công tác thanh toán của Ngành BHXH, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Vận hành hệ thống Trung tâm dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, hiện đại nhằm giải đáp, hỗ trợ vướng mắc... giúp nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới tiếp nhận thông tin hai chiều giữa cơ quan BHXH với người dân, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động; đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH thông qua môi trường mạng.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính

Từ năm 2015 đến nay, BHXH Việt Nam luôn tập trung mọi nguồn lực cho công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng CNTT trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc rà soát: Hạn chế tối đa việc khai báo của cá nhân, tổ chức; tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin trong hệ thống BHXH và với cơ quan nhà nước có liên quan; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về chính sách, pháp luật và các nội dung cải cách; tăng cường công tác kiểm tra, thực thi công vụ, thay đổi tác phong làm việc hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hiện nay, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia. Cụ thể, đã giảm trên 70% số lượng, từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 28 thủ tục (năm 2017); đến tháng 5/2019 còn 27 thủ tục. Về thành phần hồ sơ, tiêu thức, quy trình thao tác thực hiện thủ tục hành chính: giai đoạn 2014 -2015 đã giảm 56% số lượng hồ sơ; giảm 82% số chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 78% quy trình, thao tác thực hiện. Giai đoạn 2016 -2017 đã giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện. Giai đoạn 2018 đến nay đã giảm thêm 24% số biểu mẫu; 29% tiêu thức; 12% quy trình thao tác thực hiện và 49% thành phần hồ sơ. Về số giờ thực hiện thủ tục hành chính: Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới - WB, BHXH Việt Nam đã giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp từ 335 giờ (năm 2015) xuống còn 147 giờ (năm 2018).

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

Về ứng dụng CNTT, BHXH Việt Nam đã tăng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 02 trong bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công; Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính: Đã chủ động thay đổi các hình thức tiếp nhận hồ sơ phù hợp với yêu cầu của xã hội: thực hiện qua giao dịch điện tử; giao dịch tại trụ sở cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí chuyển phát hồ sơ); Cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên 27 thủ tục hành chính; Thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với Tổng Cục thuế để chia sẻ các thông tin về doanh nghiệp; với Bộ Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh để sử dụng bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT; với Bộ Tư pháp trong việc cung cấp thông tin đăng ký kê khai và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; thông tin về khai tử khi đối tượng hưởng chế độ tuất.../.

ThS. Nguyễn Hòa Bình

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam