BHYT là loại hình bảo hiểm bắt buộc toàn dân

21/08/2017 08:42:47

Mọi người dân tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

BHYT theo Luật BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân, được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện./.

BS. Vũ Xuân Bằng

Phó trưởng Ban CSBHYT

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam