BHYT tấm thẻ vàng vì lợi ích cộng đồng và sức khỏe của bản thân

26/06/2020 08:26:42
Nhiều trường hợp không may ốm đau có chi phí khám chữa bệnh lớn đã được Quỹ BHYT chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh giúp họ giảm gánh nặng kinh tế, có nhiều người bệnh được chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng tỷ đồng. Ở tỉnh Bình Dương đã có những trường hợp bệnh nặng chi phí lớn phải chuyển tuyến điều trị ở tuyến Trung ương lên đến gần một tỷ đồng và đối với người khám chữa bệnh trong tỉnh số tiền KCB cao nhất năm 2019 là trên 450 triệu đồng.

Khám, chữa bệnh BHYT tại Bình Dương (ảnh minh họa)

Theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định kể từ ngày 01/01/2015, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc nhằm khẳng định mọi đối tượng có trách nhiệm phải tham gia BHYT. Đó cũng là một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó tất cả các tỉnh, thành phố đến năm 2020 phải đạt tỷ lệ BHYT trên dân số từ 90% trở lên (trong đó tỉnh có chỉ tiêu thấp là 90% và cao nhất là 98,5%).

Tại tỉnh Bình Dương năm 2019 có 2.037.419 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số là 90,96% (tính theo dân số trung bình năm 2019 là 2.240.001 người), Quyết định số 1167/QĐ-TTg năm 2019 tỉnh Bình Dương được Thủ tướng Chính phủ giao tỷ lệ bao phủ BHYT là 87,5%, như vậy kết quả bao phủ BHYT của Bình Dương đã vượt 3,46% so với chi tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Số người tham gia tăng tuyệt đối năm 2019 so với năm 2018 là 135.360 người (tỷ lệ tăng là 7,1% so với cùng kỳ). Năm 2020, BHXH tỉnh Bình Dương phấn đấu duy trì độ bao phủ BHYT trên 90% và phấn đấu đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.  

Chính sách BHYT đảm bảo nhiều quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia

Hiện nay theo quy định của Luật BHYT có tất cả 06 nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, với số đối tượng cụ thể lên đến trên 30 đối tượng (Theo Nghị định số 146/NĐ-CP/2018 quy định chi tiết về 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT), phải nói rằng, các đối tượng khi tham gia BHYT sẽ được những lợi ích to lớn. Từ trẻ em dưới 06 tuổi đến người trên 80 tuổi đều được hưởng chính sách BHYT để chăm sóc sức khỏe, nhóm lao động phi thức và người tự tạo việc làm sẽ tham gia BHYT theo hộ gia đình. Theo đó, tất cả thành viên trong gia đình chưa tham gia BHYT bắt buộc các nhóm đối tượng khác sẽ tham gia BHYT theo cả hộ gia đình (vì từ người thứ 2 trở đi sẽ được giảm trừ số tiền đóng). Ngoài ra nếu tham gia BHYT 5 năm liên tục, người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đã đóng BHYT đủ 05 năm liên tục , tính từ thời điểm chi phí cùng chi trả trong năm đó vượt quá 06 tháng lương cơ sở (phải khám chữa bệnh đúng tuyến), có nghĩa là thời gian còn lại trong năm nếu phát sinh chi phì KCB người bệnh sẽ không phải nộp tiền đồng chi trả.

Theo thống kê của cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương, chỉ tính những người khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB trong tỉnh (chưa tính các trường hợp bệnh nặng chuyển tuyến Trung ương điều trị), năm 2019 có 10 người có chi phí KCB lớn nhất với số tiền thanh toán từ 207,9 triệu đồng đến 452,9 triệu đồng. Chỉ tính trong 05 tháng đầu năm 2020 đã 10 người KCB có chi phí lớn nhất với số tiền thanh toán từ 142,5 triệu đồng đến 242,1 triệu đồng. Đối với trường hợp bệnh nặng phải chuyển tuyến Trung ương điều trị (điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…) trong các năm vừa qua thì không ít trường hợp có chí phí gần một tỷ đồng. Trong đó, năm 2019 và 2020 có một số trường hợp khám chữa có chi phí cao. Cụ thể, trường hợp ông Nguyễn Văn B là đối tượng bảo trợ xã hội, năm 2019 có 18 đợt KCB hoặc nằm viện điều trị trong năm với tổng số tiền quỹ BHYT thanh toán là hơn 450 triệu đồng (KCB trong tỉnh). Hay em Lê Như Q, đối tượng học sinh-sinh viên, năm 2019 chỉ có 01 đợt KCB và điều trị ở tuyến Trung ương đã được quỹ BHYT thanh toán là hơn 908 triệu đồng. Ông Trương H, đối tượng BHYT hộ gia đình, năm 2019 chỉ có 01 đợt KCB và điều trị ở tuyến Trung ương đã được quỹ BHYT thanh toán là hơn 542 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị S, đối tượng người lao động tại doanh nghiệp, 05 tháng đầu năm 2020 chỉ có 02 đợt KCB và điều trị ở tuyến Trung ương đã được quỹ BHYT thanh toán là hơn 519 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn P, đối tượng hưu trí, 05 tháng đầu năm 2020 chỉ có 05 đợt KCB hoặc nằm viện điều trị đã có tổng số tiền quỹ BHYT thanh toán hơn 215 triệu đồng (KCB trong tỉnh).

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Bên cạnh quyền lợi KCB và chia sẽ rủi ro của chính sách BHYT, người tham gia BHYT còn được Quỹ BHYT thanh toán toàn bộ chi phí KCB theo quyền lợi và mức hưởng theo quy định từ 80% đến 100% chi phí KCB tùy từng đối tượng. Giúp người tham gia BHYT giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật. BHXH tỉnh Bình Dương luôn phối hợp tốt với Sở Y tế và các cơ sở KCB phục tốt nhất cho người bệnh đến KCB BHYT.

Năm 2019 tại tỉnh Bình Dương số lượt người KCB BHYT trên 6,1 triệu lượt người, với số tiền họ được thụ hưởng từ chính sách BHYT là 1.815.267 triệu đồng, có nghĩa đã có hàng triệu lượt người được quỹ BHYT thanh toán với số tiền không hề nhỏ. Số lượt người khám chữa bệnh BHYT trong 6 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 2.307.190 lượt với tổng chi phí 708.263 triệu đồng. Trong đó, điều trị nội trú 89.497 lượt, với tổng chi phí là 233.897 triệu đồng; điều trị ngoại trú và khám cấp thuốc 2.217.583 lượt, với tổng chi phí là 473.485 triệu đồng; tiếp nhận và giải quyết 110 hồ sơ thanh toán khám chữa bệnh BHYT trực tiếp, với tổng chi phí là 881 triệu đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT và người đến khám chữa bệnh BHYT tại có cơ sở KCB, thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra cơ sở KCB để đảm bảo chi đúng và đủ quyền lợi của bệnh nhân BHYT. Ứng dụng công nghệ thông tin về thanh quyết toán chi phí KCB và ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ, nâng cao chất lượng công tác giám định thường xuyên và theo chuyên đề. Ngoài ra để tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là BHYT hộ gia đình BHXH tỉnh sẽ mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT và cộng tác viên phủ khắp các khu, phố ấp. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng đang nghiên cứu xây dựng tiện ích đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (mẫu TK1-TS) trực tuyến trên Website BHXH tỉnh và kết hợp với việc đóng tiền tham gia qua hình thức không dùng tiền mặt, để số  người tham gia BHYT ngày càng nhiều hơn, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

                    Kỳ Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam