BHYT toàn dân vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” (Bài 02)

30/06/2020 08:09:18
Từ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta có thể thấy năng lực y tế thực sự của các quốc gia và điều này không hẳn phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh hay tiềm lực kinh tế. Bao phủ y tế toàn dân và định hướng “không ai bị bỏ lại phía sau” của Chính phủ Việt Nam càng cho thấy tính đúng đắn, thiết thực và cơ chế tài chính y tế thông qua BHYT chính là một giải pháp quan trọng thiết yếu để đạt được mục đích cao cả “mọi người dân đều được bảo đảm chăm sóc sức khỏe”. Hướng tới Ngày BHYT Việt Nam, Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết của TS.Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Vấn đề đặt ra

Trong bối cảnh hiện nay, mệnh giá thẻ BHYT vẫn được giữ nguyên, chưa thể tăng ngay trong khi các yếu tố tăng chi BHYT vẫn đã và đang tác động, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý Quỹ BHYT.

Đáng chú ý, từ năm 2021, thực hiện quy định thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT tuyến tỉnh theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, dự báo sẽ gia tăng một lượng lớn lượt khám, chữa bệnh cũng như chi phí BHYT tại các cơ sở tuyến tỉnh.

Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan như điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT theo lộ trình tính đúng tính đủ, thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện… sẽ được thực hiện triệt để hơn.

Để vượt qua những khó khăn này, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHYT, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT phải được nâng cao hiệu quả hơn nữa về mọi mặt.

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường vận động 10% người dân còn lại tham gia BHYT. BHYT thực hiện theo nguyên lý lấy số đông bù số ít, vì vậy càng gia tăng số người tham gia và tiến gần đến bao phủ 100% người dân có BHYT, tiềm lực Quỹ BHYT càng được đảm bảo. Thực tế, qua 05 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, cần tiếp tục chú trọng vận động ở nhóm BHYT hộ gia đình, nhóm do người sử dụng và người lao động cùng đóng, tăng sự tham gia ở nhóm được hỗ trợ đóng (học sinh, sinh viên, cận nghèo…).

Thứ hai, tối ưu hóa một cách triệt để nhất Hệ thống Thông tin giám định BHYT, nhất là các tính năng giám định, phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp trục lợi BHYT từ phía người tham gia, cơ sở y tế; tăng cường thống kê, phân tích số liệu, phát hiện các dấu hiệu bất thường về gia tăng sử dụng dịch vụ, lượt khám, chữa bệnh, nhất là khi thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT tuyến tỉnh.

Hoàn thiện quy trình, phần mềm giám định BHYT, đảm bảo sự kết nối, liên thông dữ liệu và nhất là nâng cao năng lực của đội ngũ giám định viên là những yếu tố để đảm bảo quản lý chặt chẽ thanh toán khám, chữa bệnh BHYT.

Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông về BHYT, bên cạnh nhóm BHYT hộ gia đình, chú trọng nhiều hơn vào các nhóm đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng như cận nghèo và nhất là học sinh, sinh viên. Vì mục tiêu dài hạn, phát triển bền vững, truyền thông cần hướng tới xây dựng “văn hóa BHYT”, nhấn mạnh tính chia sẻ của BHYT, lấy số đông bù số ít, tạo một nếp quen tham gia BHYT, sử dụng thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật, coi đây là hành động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Truyền thông để ngăn ngừa các hành vi trục lợi BHYT từ phía người dân cũng như các cơ sở khám, chữa bệnh. Một mặt phổ biến các quy định xử phạt các hành vi sai phạm, một mặt truyền thông để người dân, cộng đồng nâng cao nhận thức và cùng tham gia phát hiện, ngăn ngừa, tố giác các hành vi trục lợi BHYT.

Thứ tư, BHXH các tỉnh, thành phố phát huy tính linh hoạt, sáng tạo và chủ động trong tổ chức thực hiện BHYT; kết hợp toàn diện các biện pháp nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với BHYT, từ chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tích cực phối hợp với các Sở, ngành; nâng cao năng lực đội ngũ, hiệu quả hoạt động của cán bộ thu, cán bộ đại lý thu…

Chú trọng nghiên cứu, tổng kết đánh giá, phân tích chi tiết tình hình thực hiện Luật BHYT trên địa bàn, có luận bàn đánh giá, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, báo cáo cấp ủy, chính quyền tại địa phương, là cơ sở để sẵn sàng tổng kết, tiến tới sửa đổi toàn diện Luật BHYT. Khuyến khích các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học, có các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực tế.

Đặc biệt, cần có giải pháp ngay từ cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ làm BHYT đủ tâm, tầm, có các kỹ năng tổ chức thực hiện BHYT hiện đại trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

BHYT toàn dân vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” (Bài 01)

TS.Phạm Lương Sơn

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam