Bị thanh lý hợp đồng lao động trong lúc nằm viện điều trị có được hưởng BHTN không?

14/08/2018 08:09:50
Một bạn đọc hỏi: Tôi làm việc và đóng BHTN tại Công ty A từ ngày 01/11/2014. Ngày 01/03/2018, tôi bị ốm và phải nghỉ việc đi chữa bệnh. Đến ngày 01/04/2018, tôi hết hạn hợp đồng lao động và bị công ty thanh lý hợp đồng. Sổ BHXH của tôi ghi thời gian đóng BHTN được tính từ ngày 01/11/2014 đến hết ngày 28/02/2018. Hiện tại, do vẫn đang trong thời gian chữa bệnh nên tôi chưa tìm được việc làm; vậy, cho hỏi tôi có được hưởng BHTN không? Tôi có thể nhờ người nhà nộp hồ sơ xin hưởng BHTN được không?

NLĐ đang nằm viện điều trị mà có nhu cầu hưởng BHTN có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ (ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo thông tin ông/bà cung cấp, ông/bà thuộc đối tượng đang đóng BHTN theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/04/2018; tổng thời gian đóng BHTN của ông/bà từ 01/11/2014 đên hết 28/02/2018 là 40 tháng; hiện tại ông/bà vẫn đang chữa bệnh nên chưa tìm được việc làm mới.

Để hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, trước tiên ông/bà phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 01/04/2018. Ông bà sẽ được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng nếu ông/bà đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ một số trường hợp theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17, trường hợp ông/bà đang bị ốm phải nằm viện điều trị mà có nhu cầu hưởng BHTN thì có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi ông/bà muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam