Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Minh là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam

28/10/2019 15:42:32
Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam vừa ra Quyết định số 326-QĐ/BTV ngày 22/10/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, về việc Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 06 đồng chí, trong đó: Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Minh là Trưởng Tiểu ban; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Thị Nga là Thường trực Tiểu ban; các thành viên bao gồm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Lê Hùng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trần Đình Liệu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phạm Lương Sơn và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đào Việt Ánh.

Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự là xây dựng Đề án công tác nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 xem xét, thông qua trước khi Đại hội; xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ của các thành viên, thành lập Tổ Giúp việc Tiểu ban, làm việc với các tổ chức Đảng trực thuộc về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chuẩn bị nhân sực Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Tiểu ban Nhân sự tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam