Bình Định: Đặt mục tiêu phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

14/08/2019 17:06:10
Tính đến hết Quý II/2019, Bình Định còn trên 17.500 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT mà Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh giao, ảnh hưởng lộ trình thực hiện BHYT toàn dân. Vì vậy, vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn đôn đốc BHXH tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trong thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên.

(Ảnh minh họa)

Trong những năm qua, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại Bình Định tăng theo mỗi năm; nếu năm học 2014 – 2015 là 93%, thì năm học 2018 – 2019 lên trên 97%; mạng lưới y tế trường học từng bước được duy trì, củng cố, phát triển do được sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu từ Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT ở một số trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh chỉ khoảng 78%, chưa xứng với tiềm năng. Vì vậy, nhiều học sinh, sinh viên không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn… cần vào bệnh viện điều trị, sử dụng dịch vụ y tế với giá chi phí điều trị cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính gia đình.

Vì vậy, năm học 2019-2020, UBND tỉnh có công văn yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về vai trò của Luật BHYT và các chính sách về BHYT. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các Nhà trường, phụ huynh, học sinh, sinh viên để phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu năm học 2019 - 2020, 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền về vai trò của BHYT, trách nhiệm tham gia BHYT của học sinh, sinh viên; phổ biến chính sách BHYT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên; tổ chức tuyên truyền, vận động để đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; xác định việc thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên là trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên toàn tỉnh.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam