Bình Định tăng cường các giải pháp đốc thu các tháng cuối năm 2019

16/09/2019 14:17:16
Các tháng cuối năm 2019, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, BHXH tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường lực lượng đốc thu, thanh tra, kiểm tra…

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC, BHXH tỉnh Bình Định. (Ảnh minh họa)

Báo cáo BHXH tỉnh Bình Đình, tính đến cuối tháng 8/2019, tổng số lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 108.615 người; số người tham gia BHYT là 1.410.705 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số. Tổng số thu tính từ đầu năm là 197.961 triệu đồng, đạt tỷ 63,5% kế hoạch năm; số chi BHXH, BHYT là 2.223.500 triệu đồng

Trong tháng 8/2019, BHXH tỉnh thành lập 02 Đoàn thanh tra chuyên ngành thanh tra chuyên ngành, kiểm tra 11 đơn vị sử dụng lao động; 25 đoàn thanh tra đột xuật tự động của BHXH tỉnh thanh tra 43 dơn vị vi phạm về đóng BHXH, BHYT; 01 đoàn kiêm tra đơn vị sử dụng lao động (kiêm tra 06 đơn vị); thành lập 20 đoàn kiểm tra 10 BHXH huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo BHXH tỉnh trực tiếp tham gia buổi đối thoại với người lao động do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Ban Quản lý chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 của Bộ Tư pháp và Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực đơn vị tổ chức nhằm giúp giải đáp những thắc mắc của người lao động về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về việc Hướng dẫn áp dụng các Điều về tội danh BHXH, BHYT của Bộ Luật hình sự.

Đặc biệt, để triển khai thông báo chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đạo Phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc cán bộ chuyên quản thu trực tiếp xuống các đơn vị sử dụng lao động kiểm tra tình hình trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; kịp thời phát hiện các trường hợp trốn đóng BHXH và có biện pháp khắc phục; căn cứ danh mục các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, cán bộ chuyên quản thực hiện liên hệ trực tiếp với đơn vị để khai thác thu. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia và đôn đốc thu hội nợ BHXH, BHYT; đặc biệt những tháng cuối năm 2019 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thùy Liên

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam