Bình Định: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh BHYT trong tình hình mới

08/07/2019 08:04:07
Vừa qua, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Ðẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW trên địa bàn tỉnh Bình Định

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Bình Định, 10 năm qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ vị trí, vai trò của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; tiến hành ký kết chương trình, quy chế phối hợp với trên 18 sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn; tổ chức hơn 150 hội nghị, tập huấn, đối thoại trực tiếp chính sách BHYT với người lao động, người dân và 16 cuộc thi tìm hiểu về BHYT tập trung những huyện, xã có tỷ lệ tham gia BHYT thấp và các xã vùng sâu, vùng xa; tổ chức nhiều buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền về chính sách BHYT với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tăng cường phát triển mạng lưới đại lý thu, mở rộng đại lý đến thôn, bản, tối thiểu mỗi thôn có 01 nhân viên đại lý làm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình… Công tác tuyên truyền, phổ biến về BHYT được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, bám sát tinh thần Chỉ thị, khẳng định được vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành BHXH, ngành Y tế ngày càng tốt hơn. Mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các loại hình BHYT từng bước được nâng lên. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.388.122 người tham gia BHYT, chiếm 89,1% dân số, tăng 39% so với năm 2009.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 CT/TW trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ tham gia BHYT tuy hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao, nhưng vẫn còn một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHYT trong các doanh nghiệp vẫn còn phổ biến; việc khởi kiện các đơn vị vi phạm pháp luật BHYT còn gặp nhiều khó khăn...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã thực hiện được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực đề nghị các đơn vị cần tuyên truyền BHYT cụ thể, sâu sát và nhân văn; đặt lợi ích của người tham gia BHYT lên hàng đầu; rõ ràng từ quyền, lợi ích đến thủ tục và phải có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH, cơ sở y tế và các ngành, đoàn thể có liên quan; thay đổi tư duy trong mối quan hệ giữa các cơ sở y tế, cơ quan BHXH với người tham gia BHYT, xem đây là khách hàng truyền thống, cơ bản, chiến lược, lâu dài, là đối tượng phục vụ chủ yếu trong hoạt động khám chữa bệnh;…

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu, BHXH tỉnh Bình Định tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ, sâu sát với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, quan tâm làm tốt công tác thông tin truyền thông BHYT, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT, củng cố lòng tin của người dân với chính sách BHYT./.

LKY

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam