Bình Dương: Đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt các chế độ BHXH

20/05/2020 16:02:29
BHXH tỉnh Bình Dương tích cực vận động, tuyên truyền, khuyến khích người thụ hưởng các chế độ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản… qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Người lao động nộp hồ sơ hưởng các chế độ tại BHXH tỉnh Bình Dương

Hiện BHXH Bình Dương đang quản lý hơn 02 triệu người tham gia BHXH, BHYT, trong đó có hơn 30.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Năm 2019 có 57.637 lượt chi trả BHXH một lần, có hơn 290.000 lượt chi trả BHTN (tương ứng 71.990 người hưởng, do BHTN một người có nhiều lượt chi trả tương ứng số tháng hưởng) và có 1.699.653 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức. Với số lượng người hưởng và số tiền chi trả lớn, nếu chỉ thực hiện chi trả bằng tiền mặt sẽ mất nhiều thời gian, chi phí và không đảm bảo an toàn tiền mặt.

Với sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc cải cách hành chính mạnh mẽ trong công tác chi trả BHXH, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức các tổ công tác đến tận nhà người thụ hưởng để vận động, tuyên truyền về đăng ký hưởng lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tấn, báo chí trên địa bàn. Ngoài ra BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng chuyển từ hình thức nhận tiền mặt tại điểm chi trả qua tài khoản thẻ ATM; phối hợp với Ngân hàng thương mại cấp thẻ ATM miễn phí cho người mở thẻ mới (hiện nay đã có một số ngân hàng hợp tác cấp thẻ ATM miễn phí).

Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương Lê Minh Lý thông tin, kết quả đến nay đã có khoảng 30% người hưởng hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền qua tài khoản ATM (tăng hơn 3.000 người so với 31/12/2019), đặc biệt số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM đạt khoảng 99% (chỉ trừ một số ít không đủ thông tin hoặc chứng minh nhân dân hết hạn không thể cấp thẻ ATM), chế độ ốm đau thai sản số lượt chi trả qua tài khoản ATM cũng có trên 85% số đơn vị thực hiện (cụ thể tháng 3/2020 có: 855/1007 đơn vị thanh toán ốm đau, thai sản qua tài khoản cá nhân).

Tính đến hết năm 2019, tổng chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân là 1.237.512 lượt, với tổng số tiền chi trả là 3.703 tỷ đồng. Trong đó, chế độ ốm đau, thai sản số lượt chi trả là 921.240 lượt với số tiền chi trả là 1.442 tỷ đồng. BHTN số lượt chi trả là 287.415 lượt, số tiền chi trả là 991 tỷ đồng. BHXH một lần số lượt chi trả là  22,979 lượt với số tiền là 967 tỷ đồng. Hưu trí, trợ cấp BHXH chi trả 5.878 người với số tiền là 303 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 04/2020, tổng số lượt chi trả qua tài khoản cá nhân là 445.746 lượt với tổng số tiền chi trả: 1.616 tỷ đồng. Trong đó, chế độ ốm đau, thai sản số lượt chi trả là 336.969 lượt với số tiền chi trả là 565 tỷ đồng.  BHTN số lượt chi trả là 85.31 lượt, số tiền chi trả là 311 tỷ đồng. BHXH một lần số lượt chi trả là 14.629 với số tiền là 598 tỷ đồng. Hưu trí, trợ cấp BHXH số người chi trả là 8.831 người với số tiền chi trả là 142 tỷ đồng.

Hiện nay BHXH tỉnh Bình Dương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3619/UBND-VX, chỉ đạo các cấp, các ngành, hệ thống ngân hàng và các đơn vị tham gia BHXH tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, đẩy mạnh công tác chi trả dịch vụ an sinh xã hội, trong đó trọng tâm là chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng.

 Với kết quả đạt được như trên, để tăng thêm tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân, thời gian tới cơ quan BHXH và Bưu điện sẽ đẩy mạnh vận động, tuyên truyền đơn vị và người thụ hưởng đăng ký hình thức chi trả qua tài ATM. Đồng thời tiếp tục làm việc với một số Ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp cấp thẻ ATM miễn phí cho người đăng ký hưởng chế độ qua tài khoản cá nhân./.

Kỳ Anh (BHXH tỉnh Bình Dương)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam