Bình Phước: 01 trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy Đảng là tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT

20/09/2019 08:33:26
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cơ quan, đơn vị, địa phương – đây là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước tại Công văn số 3189-CV/TU vừa ban hành.

Yêu cầu các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với các cấp ủy Đảng. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế và cơ quan BHXH tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT. Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào các quỹ BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH hội tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên và tham gia theo hộ gia đình.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam