Bình Phước: Công khai danh tính đơn vị nợ đọng BHXH lên phương tiện thông tin đại chúng

20/08/2019 15:47:57
Đây là 01 trong những nội dung UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu BHXH tỉnh, các Sở, ngành có liên quan tại Công văn số 2303/UBND-KGVX vừa ban hành về Thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, trong Công văn số 2303/UBND-KGVX, UBND tỉnh Bình Phước giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường tổ chức, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT; định kỳ, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của nghị quyết tại địa phương, qua đó kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để tháo gỡ, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; ban hành các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để đảm bảo chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; việc quản lý, sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh phải thực sự hiệu quả, đảm bảo sử dụng kinh phí khám chữa, bệnh BHYT trong phạm vi dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, đảm bảo kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh đối với những khoản chi không kết cấu vào giá dịch vụ để góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị bệnh nhân, giảm áp lực phải tăng nguồn thu từ Quỹ BHYT của các cơ sở y tế và chuyển tuyến; công khai danh sách các đơn vị nợ BHXH lên phương tiện thông tin đại chúng, báo và website của BHXH tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, cơ quan công an và các ngành có liên quan tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT và công khai tình trạng trốn đóng, nợ đọng, chiếm dụng BHXH, BHYT của doanh nghiệp trên địa bàn; có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp tích cực để quản lý Quỹ BHYT hiệu quả, khắc phục tình trạng bội chi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT ở một số cơ sở y tế đang có chiều hướng gia tăng.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam