Bình Phước: Nửa đầu năm 2020, 860.698 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

17/07/2020 09:33:14
Thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW, toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, các hội đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. 06 tháng đầu năm 2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Bình Phước là 860.698 người, đạt 95,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; trong đó, 852.098 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT là 85,67% dân số; tổng số thu là 1.550.780 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tuyên truyền, tư vấn người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Thị xã Phước Long

Tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tạo hiệu ứng lan tỏa trong Nhân dân

Tiếp tục nhận được sự quan chỉ đạo của Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, các hội đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, BHXH tỉnh Bình Phước đạt được một số kết quả khá khả quan trong nửa đầu năm 2020: Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Bình Phước là 860.698 người, đạt 95,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; trong đó, 852.098 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT là 85,67% dân số; tổng số thu  là 1.550.780 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; ước cấp 13.539 sổ BHXH cho người lao động, tổng số lao động được cấp sổ BHXH đến thời điểm báo cáo đạt 99,98% so với số lao động đang tham gia BHXH, cấp 124.901 thẻ BHYT, đạt 100% trên tổng số lượng thẻ BHYT có giá trị tại thời điểm cuối kỳ; giải quyết 75.868 hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN, thanh toán 711.538 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, quản lý chi trả 14.473 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

Đặc biệt, trong công tác truyền thông và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với Bưu điện tổ chức Lễ ra quân Hưởng ứng triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Thẳng thắn phân tích khó khăn, vướng mắc BHXH tỉnh đã và đang phải đối mặt trong nửa cuối năm 2020, tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 06/2020, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lăng Quang Vinh thông tin: Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp báo giảm lao động nhiều, tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn gây ảnh hưởng đến công tác thu, thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Một số đơn vị, doanh nghiệp mặc dù hiểu rõ được trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao đông là phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhưng vẫn trốn đóng, chậm đóng cho người lao động dẫn đến cơ quan BHXH khó khăn trong quá trình khai thác, phát triển mới đối tượng tham gia. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tuy có tăng nhưng nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng, nguyên nhân do đời sống của người dân còn nghèo, mức thu nhập của lao động tự do đa số còn thấp, không ổn định, trong khi mức đóng BHXH tự nguyện còn cao so với thu nhập của họ nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh Bình Phước hiện còn trên 150.000 người chưa tham gia BHYT hộ gia đình; tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do mức phí còn cao, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do mất mùa, giá cả nông sản các năm gần đây giảm sâu. Riêng về BHYT tại các xã nông thôn mới, năm 2020 còn 08/12 xã có số người tham gia BHYT đang thấp hơn mức quy định mặc dù BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện thường xuyên phối hợp với các phòng, ban tại địa phương, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; nguyên nhân chính do vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa có giải pháp hiệu quả để phát triển và duy trì đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn xã.

Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, trong những tháng cuối năm, BHXH tỉnh Bình Phước xác định cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp chính:

Thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn bằng những giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương để quyết liệt trong việc thực hiện vận động người dân tiếp tục tham gia và phát triển mới đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm hướng tới toàn xã hội chung tay thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn có liên quan để đẩy mạnh công tác thu và phát triển đối tượng tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động, BHYT theo hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên; BHXH tự nguyện….

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng hình thức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thực hiện chính sách với người lao động; tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước duy trì chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHXH, BHYT, BHTN”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của BHXH Việt Nam, của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng; tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện.

Lan Lê-Lưu Vinh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam