Bình Phước: Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 93,57% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao

26/05/2020 13:19:21
Tính đến hết ngày 30/04/2020, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Bình Phước là 840.518 người, tăng 3.637 người (0,4%) so với tháng 03/2020, tăng 22.764 người (2,78%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 93,57% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Ngay từ ngày đầu năm, BHXH tỉnh Bình Phước triển khai các biện pháp vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam; tiếp tục hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố tích tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các phòng, ban liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, thu đúng, đủ, kịp thời, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và người dân; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN thông qua nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN

Tháng 04/2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 204.102 triệu đồng, lũy kế số thu từ đầu năm là 943.482 triệu đồng, tăng 82.958 triệu đồng (9,6%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 29,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 840.518 người, tăng 3.637 người (0,4%) so với tháng 03/2020, tăng 22.764 người (2,78%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 93,57% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Cấp 2.523 sổ BHXH cho người lao động, lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo cấp được 10.240 sổ BHXH; tổng số lao động được cấp sổ BHXH là 130.994 người, đạt 99,97% so với số lao động đang tham gia BHXH, BHYT; cấp 23.229 thẻ BHYT cho đối tượng tham gia BHYT, lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo cấp được 100.731 thẻ BHYT; giải quyết 14.352 hồ sơ hưởng chế độ BHXH, nâng tổng số hồ sơ giải quyết từ đầu năm đến ngày 30/04/2020 là 47.240 hồ sơ, tăng 24,13% so với cùng kỳ năm trước; thanh toán 104.299 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, nâng tổng số lượt người khám, chữa bệnh BHYT từ đầu năm đến ngày 30/04/2020 là 483.834 lượt người, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Dược, Luật An toàn, vệ sinh lao động,…đảm bảo kịp thời các quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Xây dựng kế hoạch, rà soát đối chiếu dữ liệu các đơn vị, doanh nghiệp do ngành Thuế cung cấp để yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện trong toàn tỉnh.

Chỉ đạo BHXH các huyện, thị tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các phòng, ban liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải thu của những tháng trước theo Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến ngày 30/04/2020, số nợ toàn tỉnh là 115.277 triệu đồng, chiếm 3,57% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, cao hơn 0,49% so với số nợ cùng kỳ năm trước. Vì vậy, BHXH tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ; tập trung thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đơn vị có tham gia nhưng chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phải xử phạt vi phạm hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng địa phương, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH; tập trung vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Sáng 23/05/2020 vừa qua, BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ngay sau Lễ phát động trực tuyến, cán bộ công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh đồng loạt diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố chính tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, để người dân thêm biết, hiểu về lợi ích của BHXH tự nguyện để tự động, tự giác tham gia.

Lan Lê - Duy Khiêm

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam