Bộ Quốc phòng: Căn cứ mức lương cơ sở mới để tính hưởng lương, phụ cấp, BHXH, BHYT cho đối tượng quân nhân

18/06/2019 09:21:11
Để hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngày 11/06/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 79/2019/TT-BQP.

(Ảnh minh họa)

Thông tư số 79/2019/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/07/2019, các chế độ được áp dụng từ 01/07/2019. Theo đó, từ ngày 01/07/2019, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ hưởng lương tính theo mức lương cơ sở mới 1,49 triệu đồng/tháng.

Cụ thể:

Mức lương

Mức lương thực hiện từ ngày 01/07 = Mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng) x hệ số lương hiện hưởng

(Tùy từng đối tượng, hệ số lương áp dụng từ 4,2 – 10,4, tương ứng mức lương từ 6.258 triệu đồng - 15.490 triệu đồng/tháng).

Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/07 = Mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng) x hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/07 = Mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng) x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Đối với người hưởng lương: Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07 = Mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng) x hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu: Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07 = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) x hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định.

Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %

Đối với người hưởng lương:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07 = (Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/07/2019 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/07/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07 = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/07 = Mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng x Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định.

Căn cứ mức lương cơ sở mới để tính đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác

Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 79/2019/TT-BQP, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập bảng lương, phụ cấp cấp phát cho các đối tượng được hưởng; trường hợp đối tượng có quyết định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi Thông tư có hiệu lực thi hành, cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong Giấy giới thiệu cung cấp tài chính hoặc Giấy thôi trả lương của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát, truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2019/TT-BQP để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng. Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm.

Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam