Bổ sung 1.263.660 liều vaccine bại liệt cho trẻ dưới 05 tuổi tại vùng nguy cơ cao

21/12/2018 10:34:56
1.263.660 liều vaccine bại liệt (bOPV) được cung ứng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước sẽ được bổ sung cho đối tượng trẻ em dưới 05 tuổi tại vùng nguy cơ cao trong thời gian từ Quý IV/2018 đến Quý I/2019 – đây là nội dung chính tại Quyết định số 7319/QĐ-BYT ngày 10/12/2018 của Bộ Y tế về Phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vaccine bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 05 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019.

(Ảnh minh họa)

Cùng với các nước Khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000. Tuy nhiên, bệnh bại liệt vẫn chưa được thanh toán trên quy mô toàn cầu. Thực hiện chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/04/2016. Để đảm bảo duy trì tỷ lệ miễn dịch cao phòng bệnh bại liệt xâm nhập, ngoài việc duy trì tỷ lệ uống đủ 03 liều vaccine bại liệt uống nhị liên 02 týp (bOPV týp 01 và 03) trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 01 tuổi đạt tỷ lệ trên 95% trên toàn quốc, năm 2016, Việt Nam đã chủ động lựa chọn vùng nguy cơ cao và triển khai chiến dịch uống vaccine bại liệt bổ sung cho trẻ em dưới 05 tuổi tại 120 huyện của 19 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2017, toàn cầu vẫn còn 22 trường hợp mắc bệnh bại liệt và trong 05 tháng đầu năm 2018 vẫn còn 08 trường hợp (07 trường hợp ở Afghanistan và 01 trường hợp ở Pakistan); do đó, để chủ động tích cực phòng chống bệnh bại liệt xâm nhập, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt ở Việt Nam, song song với việc tăng cường công tác tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 01 tuổi ngoài việc đưa vaccine IPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng, việc triển khai uống bổ sung vaccine bại liệt bOPV cho trẻ dưới 05 tuổi vùng nguy cơ cao bao gồm các vùng có tỷ lệ uống vắc xin bOPV3 trong tiêm chủng thường xuyên thấp dưới 90%; vùng có cửa khẩu quốc tế hoặc vùng biên giới giao lưu tiểu ngạch, vùng miền núi khó khăn là hết sức cần thiết.

Mục tiêu để bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam

Theo Kế hoạch, tất cả trẻ dưới 05 tuổi (dưới 60 tháng tuổi) đang có mặt tại vùng nguy cơ đã được lựa chọn, bao gồm cả những trẻ đã từng uống hoặc tiêm vaccine bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 01 tháng trước ngày triển khai tiêm chủng) sẽ được uống đủ 02 liều vaccine bại liệt uống nhị liên trong 02 vòng, đạt tỷ lệ ≥ 95% trên quy mô xã, phường, trong hời gian từ Quý IV/2018 đến Quý I/2019 (tổ chức 02 vòng uống vaccine bại liệt bổ sung cách nhau 01 tháng).

Vùng nguy cơ cao được lựa chọn tổ chức uống vaccine bổ sung 2019 bao gồm 67 huyện thuộc 23 tỉnh, thành phố, tiêu chí chọn huyện là có tỷ lệ uống vaccine bOPV3 trong tiêm chủng thường xuyên trong năm 2016 hoặc năm 2017 thấp dưới 90% hoặc huyện biên giới có cửa khẩu hoặc huyện miền núi khó khăn. Dự kiến, số lượng trẻ dưới 05 tuổi vùng nguy cơ cao được uống bổ sung vaccine bại liệt nhị liên theo Kế hoạch là 564.277 trẻ, bao gồm: 147.529 trẻ (khu vực miền Bắc); 72.585 trẻ (khu vực miền Trung); 242.008 trẻ (khu vực miền Nam); 102.153 trẻ (khu vực Tây Nguyên).

Đầu mối thực hiện Kế hoạch là Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, phân bổ vaccine bOPV cho các tỉnh, thành phố dựa trên số đối tượng và dự trù nhu cầu vaccine; các đơn vị phối hợp là Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và sinh phẩm y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố. Dự kiến nhu cầu vaccine bại liệt cho Kế hoạch là 1.263.660 liều, bao gồm: 350.560 (khu vực miền Bắc); 159.400 (khu vực miền Trung); 530.000 (khu vực miền Nam); 223.700 (khu vực Tây Nguyên).

Mỗi trẻ sẽ được uống 02 liều vắc xin (mỗi liều 02 giọt)

Tổ chức 02 vòng uống bổ sung vaccine bại liệt cách nhau 01 tháng, mỗi trẻ sẽ được uống 02 liều vắc xin (mỗi liều 02 giọt); việc uống bổ sung vắc xin có thể cùng với buổi tiêm chủng thường xuyên hoặc bố trí vào ngày khác tùy theo từng địa phương, khuyến khích tổ chức uống vào ngày riêng cho kế hoạch này; mỗi điểm tiêm chủng cần ít nhất 02 cán bộ y tế được tập huấn (khám sàng lọc, cho uống vắc xin), đối với những vùng đặc biệt khó khăn cần phối hợp với lực lượng quân y, bộ đội biên phòng; cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra kế hoạch uống bù và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng tiêm chủng; thu gom và xử lý rác thải y tế tại điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện an toàn tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế; các tuyến quốc gia, khu vực, tỉnh, huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động trước, trong và sau khi triển khai Kế hoạch, cán bộ giám sát có trách nhiệm theo dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng, thực hiện báo cáo kết quả uống vaccine ngay sau khi kết thúc hoạt động, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố tổng hợp, gửi báo cáo kết quả uống bổ sung vắc xin bOPV trên địa bàn tỉnh cho Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế). Lưu ý, không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng.

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam