Bộ Tư pháp: Đôn đốc việc liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi

31/07/2019 08:26:56
Ngày 29/07/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2823/BTP-CNTT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch. Trong đó, có nội dung đôn đốc việc triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi.

(Ảnh minh họa)

Nhằm mục đích hỗ trợ các tỉnh, thành giảm thiểu việc phải cập nhật trùng lặp thông tin hộ tịch trên nhiều hệ thống phần mềm, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi.

Liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn, thực hiện triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi

Về nội dung liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi, nhằm triển khai hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/05/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, vừa qua, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam phối hợp kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 06 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống Cấp thẻ BHYT qua Trục NGSP. Việc kết nối này cho phép UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 06 tuổi sang cơ quan BHXH để xử lý một số thủ tục cần thiết trên phần mềm trước khi chính thức nhận Tờ khai đăng ký cấp Thẻ BHYT và Trích lục khai sinh của trẻ nếu trong trường hợp công dân khi đi đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 06 tuổi đồng thời đăng ký liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ. Do đó, nếu địa phương có nhu cầu triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) để được hướng dẫn, thực hiện.

Kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp đã được kết nối với Trục NGSP của Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ đó, cho phép các địa phương có thể kết nối, chuyển đổi dữ liệu hồ sơ đăng ký hộ tịch của công dân đã được cập nhật trên Hệ thống Thông tin “một cửa” điện tử dùng chung của địa phương (theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) sang Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý. Đồng thời, cho phép các địa phương có thể trích xuất (theo quy định của pháp luật) các dữ liệu hộ tịch đã được địa phương cập nhật trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Do đó, nếu địa phương có nhu cầu kết nối Hệ thống Thông tin “một cửa” điện tử và các Hệ thống, Phần mềm phục vụ dịch vụ công của địa phương với Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp liên hệ trực tiếp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn, thực hiện.

Tùng Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam