Bộ Tư pháp: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng

07/08/2019 19:26:43
Vừa qua, Đoàn Kiểm tra Tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng.

Về tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng, từ năm 2016 đến tháng 06/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 68 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra và kiểm tra 1.018 đơn vị sử dụng lao động; đại lý thu, chi; cơ sở khám, chữa bệnh và kiểm tra nội bộ các đơn vị trực thuộc. Sở Lao động–Thương binh và Xã hội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra và kiểm tra về chấp hành pháp luật lao động, BHXH trên 250 doanh nghiệp. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, đã yêu cầu đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 1.505 lao động; thu nợ BHXH, BHYT, BHTN 45 tỷ đồng; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT đối với 04 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 605,9 triệu đồng.

Thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN được cắt giảm từ 115 xuống còn 28 thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện nay đã có gần 98% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH tỉnh; 100% trả kết quả thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức được thực hiện qua dịch vụ qua dịch vụ của Bưu điện; tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử hàng tháng bình quân đạt gần 25%; 100% các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT từ xã đến tỉnh kết nối dữ liệu với cổng Hệ thống Thông tin giám định BHYT của Ngành BHXH, dữ liệu khám, chữa bệnh được chuyển lên hệ thống phần mềm ngay trong ngày đạt gần 83%... Tính đến tháng 06/2019, số người tham gia BHXH, BHYT tăng 33% so với năm 2015; tỷ lệ bao phủ BHYT đến cuối năm 2018 là 82,6% dân số (năm 2015 là 68,9%). Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm cuối năm 2018 chiếm 2,19% trên số tiền phải thu theo kế hoạch. Tính đến 31/05/2019, toàn tỉnh còn 606 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên với tổng số tiền 45,06 tỷ đồng; trên địa bàn tỉnh còn 1.747 doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá tích cực về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai từ đầu năm tới nay. Công tác tổ chức thi hành, theo dõi thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ. Công tác tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật được chính quyền, các ngành, các cấp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kinh phí và hệ thống cơ sở vật chất ngành BHXH được trang bị đầy đủ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. Việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đã có nhiều chuyển biến tích cực; kết quả theo dõi thi hành pháp luật đã chỉ ra nhiều vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thi hành; qua đó, đã kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

An Nhiên - Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam