Bộ Y tế: Cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT

24/06/2019 08:40:40
Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3509/BYT-BH ngày 21/06/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tăng cường truyền thông pháp luật BHYT và Ngày BHYT Việt Nam 01/07.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/07/2019. Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về BHYT, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia BHYT gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 nhằm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được, tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT, trong đó, đặc biệt tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên.

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, ban, ngành có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và khám, chữa bệnh BHYT. Phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/07/2019 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như mít-tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức treo băng-rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT. Năm 2019, các thông điệp truyền thông có nội dung như: Thực hiện BHYT toàn dân để đạt tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; Tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm bảo đảm An sinh xã hội và sự phát triển bền vững; Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam