Bộ Y tế: Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khám, chữa bệnh

01/07/2019 09:56:46
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3614/BYT-CNTT ngày 25/06/2019.

(Ảnh minh họa)

Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 đặt ra yêu cầu 100% bệnh viện phối hợp với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tièn mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Do thời hạn Chính phủ đặt ra cho việc này là hoàn thành trước tháng 12/2019, nên tại Công văn số 3614/BYT-CNTT gửi các bệnh viện, trường trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, trường Đại học, Cao đẳng Y dược triển khai thanh toán thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Sở Y tế cấp tỉnh chỉ đạo cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo bệnh viện, trường học trực thuộc Sở triển khai thanh toán thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam