Bộ Y tế: Hướng dẫn chuyển tuyến cho người khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV

19/09/2019 16:04:14
Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế vừa có Công văn 772/AIDS-ĐT ngày 10/9/2019 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn chuyển tuyến cho người nhiễm HIV.

(ảnh minh họa)

Nhằm hỗ trợ người nhiễm HIV được điều trị liên tục thuốc ARV và dịch vụ điều trị HIV/AIDS khác từ nguồn BHYT; Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung.

Theo đó, người bệnh đang điều trị thuốc ARV tại bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, thành phố nơi không phải cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu được tiếp tục điều trị đến hết ngày 31/12/2019. 

Bắt đầu từ 01/01/2020, để được điều trị liên tục thuốc ARV nguồn BHYT, những bệnh nhân này phải thực hiện chuyển tuyến. Thời gian thực hiện từ 01/9/2019 và hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Trong đó, chuyển tuyến KCB BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS bao gồm, chuyển người bệnh từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh về cơ sở KCB BHYT ban đầu hoặc cơ sở KCB BHYT phù hợp với người bệnh. Chuyển tuyến người bệnh từ cơ sở KCB BHYT ban đầu của người bệnh lên bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương một năm một lần; chuyển tuyến người bệnh KCB BHYT cùng tuyến.

Thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo người bệnh HIV/AIDS sau khi chuyển tuyến không bị gián đoạn điều trị thuốc ARV và được tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh nguồn BHYT, bao gồm thuốc ARV; người bệnh được theo dõi, quản lý sau chuyển tuyến, đảm bảo người bệnh HIV được chuyển tuyến thành công.

Các đối tượng bệnh nhân cần thực hiện gồm: Người bệnh từ 16 tuổi trở lên đang điều trị HIV/AIDS tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh nơi người bệnh không đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu; Không có giấy chuyển tuyến phù hợp để được tiếp tục điều trị HIV/AIDS nguồn BHYT tại bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh nơi họ đang điều trị.

Lúc này, nếu người bệnh muốn tiếp tục được điều trị thì phải xin giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT một năm/lần từ 01/01/2020; Nếu muốn chuyển về tuyến dưới thì sẽ được viết giấy chuyển tuyến và phải đến đăng ký tại cơ sở điều trị mới trong vòng 07 ngày kể từ ngày chuyển...

Cục Phòng, chống HIV/AISD cũng lưu ý, trong năm 2020, các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh sau vẫn tiếp tục nhận thuốc ARV điều trị người nhiêm HIV từ nguồn viện trợ PEPFAR và Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS gồm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điển Uông Bí; Bệnh viên đa khoa khu vực Cẩm Phả; Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai; Bệnh viện da liễu tỉnh Đồng Nai; Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa.

Người nhiễm HIV muốn tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trên để được Quỹ BHYT thanh toán các dịch vụ KCB liên quan, bao gồm xét nghiệm tải lượng HIV thì phải có giấy chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định./.

Thanh Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam