Bộ Y tế: Thành phần sữa học đường phải có đủ 21 vi chất dinh dưỡng

07/12/2019 17:24:57
Ngày 05/12/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2020, về việc Quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường, bao gồm: Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng, sữa tươi tiệt trùng - đáp ứng quy định tại Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BYT).

Sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường - trong 100ml sữa - phải bảo đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng trung bình như sau: Vitamin D3 1 µg - 1,4 µg (40 IU-56 IU); Canxi 114 – 150 mg; Sắt 1,4 – 1,9 mg; Vitamin A 60 µg - 80 µg (200 IU - 270 IU); Vitamin E 0,35 – 0,5 mg; Vitamin C 6,4 – 8,4 mg; Vitamin B1 95,0 µg - 125,0 µg; Vitamin B2 (riboflavina) 79,1 µg; Vitamin B3 (Niacin - PP) 1,0 – 1,4 mg; Vitamin B5 (Acid Pantothenic) 300 µg - 400 µg; Vitamin B6 79,1 µg- 104,1 µg; Vitamin B7 (Biotina) 1,3 µg; Acid folic (vitamin B9) 27,5 µg- 37,5 µ; Vitamin B12 0,19 µg- 0,3 µg; Vitamin K1 2,5 µg - 3,3 µg; Kẽm 1,1 – 1,6 mg; Đồng 61 µg - 90,3 µg; I-ốt 14,3 µg; Selen 3,1 µg - 4,1 µg; Photspho 76,0 – 100 mg; Magie 10,0 – 14,8 mg;… Riêng vi chất I-ốt không đưa ngưỡng tối đa vì hàm lượng Vitamin B2, Biotin đã có sẵn trong sữa ở mức cao và I-ốt có sẵn trong sữa dao động theo mùa vụ.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định, nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương tình Sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường được thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa và Quyết định số 1783/QĐ-BYT ngày 13/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Logo cho sản phẩm sữa phục vụ Chương trình Sữa học đường.

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam