Bước chuyển biến trong chăm sóc BHYT cho quân nhân tại ngũ

11/06/2019 10:07:29
Trao đổi với báo giới, Đại tá Nguyễn Văn Định - Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng khẳng định, việc chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh BHYT trong thời gian qua có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Các cấp ủy, người chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và triển khai tổ chức thực hiện có trách nhiệm chế độ chính sách BHYT cho quân nhân.

(Ảnh minh họa)

Năm 2018, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,27%

Thực hiện BHYT, quân nhân được lựa chọn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại 01 trong các bệnh viện, bệnh xá quân y hoặc cơ sở khám, chữa bệnh  BHYT dân y phù hợp, thuận tiện nơi đóng quân, cư trú hoặc thường trú và không phân biệt địa giới hành chính. Quân nhân được chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh  tại quân y đơn vị, y tế cơ quan. Quyền lợi, mức hưởng BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với quân nhân được áp dụng tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật. Quân nhân được chuyển tuyến khám, chữa bệnh liên thông, thuận lợi trong hệ thống quân y hoặc giữa quân y đến dân y và ngược lại, nhất là đối với quân nhân đóng quân, làm nhiệm vụ xa các cơ sở quân y hoặc có các bệnh lý cần chuyên khoa sâu.

BHXH Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng cho sử dụng phần kinh phí Quỹ khám, chữa bệnh BHYT kết dư (ngoài kinh phí thường xuyên theo quy định của BHYT) cho công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh đối với quân nhân công tác tại Trường Sa, Nhà giàn DK1, vùng sâu, vùng xa; mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế mới cho các bệnh viện, bệnh xá quân y tham gia khám, chữa bệnh BHYT để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chẩn đoán, điều trị. Nhờ vậy, theo thống kê của Cục Quân y, năm 2018 vừa qua, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,27%, tăng 0,02% so với năm 2017; các cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội, nhất là khối các bệnh xá đã tích cực tham gia khám, chữa bệnh BHYT với tỷ lệ 36,97%, được chủ động khai thác, cung cấp thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh quân nhân từ nguồn Quỹ khám, chữa bệnh BHYT được giao.

Khắc phục vướng mắc, bất cập, thực hiện tốt BHYT quân nhân

Thực hiện BHYT quân nhân là nhiệm vụ mới trong quân đội, triển khai trong một thời gian ngắn, phạm vi rộng trên toàn quốc nên không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, bất cập như: Việc cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT ở một số đơn vị chưa kịp thời, còn sai lệch thông tin thân nhân, thiếu mã khu vực hoặc bỏ sót đối tượng; còn "khoảng trống" quân nhân không được cấp thẻ BHYT (trường hợp ốm đau dài ngày, nghỉ chuẩn bị hưu...). Một số quân nhân đi khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT hoặc thiếu thủ tục khám, chữa bệnh  (thẻ BHYT, giấy tờ có ảnh hợp lệ, giấy chuyển tuyến). Một số cơ sở khám, chữa bệnh trong quân đội chưa đủ điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; chưa bảo đảm đúng, đủ phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh, cá biệt phải tạm ứng hoặc thu tiền khám, chữa bệnh BHYT hoặc bị hạn chế chuyển tuyến từ cơ sở khám, chữa bệnh dân y đến cơ sở khám, chữa bệnh quân y và ngược lại đối với một số trường hợp có chỉ định hoặc yêu cầu. Bên cạnh đó, một số văn bản quy định, hướng dẫn để phù hợp với sự phát triển của pháp luật về BHYT và yếu tố đặc thù hoạt động quân sự, quốc phòng chậm được ban hành (sử dụng và thanh toán kinh phí khám, chữa bệnh  tại quân y đơn vị, quy trình, thủ tục, hồ sơ đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế tuyến bệnh xá, mẫu biểu thống kê, thanh toán BHYT...).

Trước thực trạng trên, BHXH Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất triển khai hiệu quả một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nảy sinh như thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chế độ chính sách BHYT quân nhân; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ BHYT, khám, chữa bệnh BHYT đối với người làm công tác BHYT các đơn vị trong toàn quân, các cơ sở khám, chữa bệnh; định kỳ giao ban nghiệp vụ giữa Cục Quân y và BHXH Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện BHYT quân nhân; kiểm tra, nắm tình hình việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT quân nhân ở đơn vị, cơ sở khám, chữa bệnh; bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT...

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về BHYT, cùng với BHXH Bộ Quốc phòng, các đơn vị, cơ sở khám, chữa bệnh cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền để mọi đối tượng nắm rõ, nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về thực hiện BHYT quân nhân, thống nhất nhận thức trong tổ chức thực hiện. Trọng tâm là quán triệt Hướng dẫn số 11914/BQP-HC ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nguyên tắc trong mọi tình huống, không được để xảy ra tình trạng chậm thời gian, giảm chất lượng công tác cấp cứu, điều trị cho quân nhân tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài quân đội do vướng mắc về thủ tục hành chính khám, chữa bệnh BHYT; quân nhân không phải bỏ tiền cá nhân khi khám, chữa bệnh BHYT đúng nơi đăng ký ban đầu, đủ thủ tục hoặc chuyển tuyến đúng quy định; phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của quân nhân được áp dụng tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc.

Đối với kinh phí chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh quân nhân tại quân y đơn vị, thực hiện theo Hướng dẫn số 106/BHXH-YT ngày 01/03/2019 của BHXH Bộ Quốc phòng về nội dung sử dụng, thanh toán, quyết toán... Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT, khám, chữa bệnh  và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT quân nhân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh hoặc lợi dụng, gian lận, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT quân nhân, từng bước đưa hoạt động khám, chữa bệnh BHYT quân nhân đi vào nền nếp ổn định, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân nhân.

Duy Thành

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam