Bước tiến thúc đẩy thị trường lao động hiệu quả

06/09/2019 14:58:37
“Việt Nam đã bước một bước tiến quan trọng trong phát triển thị trường lao động với việc gia nhập Công ước số 88 của ILO, Công ước về Tổ chức Dịch vụ Việc làm. Việc này thúc đẩy phát triển khu vực lao động chính thức, đây sẽ là nguồn lực tăng trưởng đối tượng tham gia BHXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội” –Trưởng Phòng Thị trường lao động, Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Hải Yến nhấn mạnh tại Hội nghị truyền thông về việc làm vừa tổ chức.

Hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia lao động, hiện thế giới đang ở thời kỳ diễn ra cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, thời kỳ kỷ nguyên số làm thay đổi thế giới, tác động làm biến đổi thị trường lao động. Cụ thể, nhiều ngành nghề, công việc truyền thống, thủ công bị mất đi, đồng nghĩa với việc người lao động làm nghề đó sẽ thất nghiệp. Nhưng nó cũng làm xuất hiện nhiều ngành nghề, công việc mới tạo ra việc làm mới với yêu cầu chất lượng lao động, trình độ cao. Với một quốc gia đang phát triển có trình độ công nghệ, nguồn nhân lực… còn nhiều hạn chế như Việt Nam thì thị trường lao động sẽ gặp nhiều thách thức. Vì vậy, để vượt qua những khó khăn này, một trong những giải pháp phát triển thị trường lao động Việt Nam theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là tham gia các Công ước quốc tế về lao động.

Theo Trưởng Phòng Thị trường lao động Nguyễn Hải Yến, việc Việt Nam tham gia Công ước 88 sẽ góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, việc làm nói chung, về dịch vụ việc làm nói riêng; góp phần phát triển hệ thống dịch vụ việc làm theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại và thể hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam với tổ chức dịch vụ việc làm công quốc tế, ILO và ASEAN…

Đối tượng hưởng lợi chính của việc gia nhập Công ước số 88 là các doanh nghiệp, người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động; là người lao động có nhu cầu tiếp cận dịch vụ việc làm, nhất là người chưa có việc làm, người thất nghiệp là nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương trên cơ sở đảm bảo quyền cơ bản của con người.

Đánh giá việc tham gia Công ước 88 của ILO, bà Valentina Barcucci chuyên gia Kinh tế Lao động của ILO Việt Nam cho rằng, ở một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, việc phê chuẩn công ước này nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ việc làm là một bước tiến quan trọng. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hội nhập vào các thị trường khu vực và toàn cầu, cùng với việc đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên đã và đang biến thị trường lao động trở thành nơi mà cơ hội việc làm tốt hơn, nhiều lao động tự do sẽ co cơ hội tham gia vào thị trường lao động chính thức, được bảo đảm bằng các chính sách an sinh tốt hơn. Do đó, cần áp dụng các phương thức kết nối giữa công việc tuyển dụng với người tìm việc hiệu quả và dễ tiếp cận hơn.

Ở một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, thông tin thị trường lao động là một nguồn dữ liệu quan trọng cho biết thị trường lao động đang biến chuyển như thế nào. Do vậy, theo bà Valentina Barcucci, thông tin thị trường lao động là một nguồn dữ liệu quan trọng, cho biết thị trường lao động đang biến chuyển như thế nào. Theo đó, dịch vụ việc làm có thể cung cấp một tập hợp lớn thông tin thị trường lao động thông qua dữ liệu hành chính từ hồ sơ của người tìm việc, nghề nghiệp theo yêu cầu của người sử dụng lao động và cùng với đó là yêu cầu về kỹ năng, thời gian tìm việc theo hồ sơ của người tìm việc, những vị trí khó tuyển nhân sự và những thông tin khác nữa. Thực tế, theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người tìm việc sử dụng các kênh chính thức (dịch vụ việc làm) ngày càng tăng nhưng mới chỉ có một số ít các kênh tìm việc được sử dụng. Phần lớn việc làm ở Việt Nam hiện nay tuyển nhân sự thông qua liên hệ cá nhân.

Một nghiên cứu do ILO thực hiện dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, khoảng 40% thanh niên có việc làm tìm được việc nhờ giới thiệu từ bạn bè và gia đình. Chính vì vậy, việc gia nhập Công ước 88 sẽ góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm phù hợp với các yêu cầu, định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động, việc làm nói chung, về dịch vụ việc làm nói riêng được thể hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng thời, giúp lao động Việt Nam đạt những tiêu chuẩn mới về lao động, có cơ hội tiếp cận với những cơ hội việc làm mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp và tăng thu nhập bình quân đầu người. Bên cạnh đó, giúp lao động Việt Nam được bảo đảm những quyền lợi nhất định và có khả năng gia nhập vào thị trường lao động quốc tế.

Công ước 88 là công ước kỹ thuật của ILO về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của hệ thống dịch vụ việc làm. Nội dung của Công ước bao gồm 4 nhóm vấn đề như: Chính phủ cần duy trì hệ thống dịch vụ việc làm công miễn phí, thống nhất đặt dưới sự quản lý của một cơ quan quốc gia; ban hành cơ chế để thực hiện việc tham vấn các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, tổ chức của người lao động về tổ chức và hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm, khi xây dựng các chính sách về dịch vụ việc làm; Công ước xác định chức năng quan trọng nhất của hệ thống dịch vụ việc làm công là giới thiệu việc làm; hệ thống dịch vụ việc làm công phải thực hiện nhiều chức năng của thị trường lao động, cả chức năng chủ động và chức năng bị động như hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, quản lý bảo hiểm thất nghiệp…/.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam