Cà Mau: Công tác BHXH, BHYT đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực

14/03/2018 10:12:55
Công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được một số kết quả khả quan. Trong đó, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện đạt 1.421 người, vượt 2,3% kế hoạch đề ra.

Tính đến 28/02/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 61.958 người; tham gia BHXH tự nguyện đạt 1.421 người, tham gia BHTN đạt 52.327 người lần lượt vượt 2,3% và 0,43% kế hoạch, tổng số người tham gia BHYT đạt 971.466 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80,41% dân số.

Bên cạnh đó, số thu trong 2 tháng đầu năm 2018 của tỉnh đạt 240,14 tỷ đồng. Tỉnh đã cấp 1362 sổ BHXH cho người lao động, phát hành trong tháng 34.723 thẻ BHYT. Số người hưởng chế độ BHXH tăng mới 1.345 người, giảm 9,43% so với cùng kỳ năm trước,…Tình hình  KCB BHYT tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt KCB giảm 20,5%; chi phí KCB giảm 24,4% so với tháng 01/2018. Chi phí KCB nội, ngoại trú đều giảm.

Đối với công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tỉnh đã thực hiện lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BHTN đúng thời gian quy định theo kế hoạch. Đồng thời, tiếp nhận 24.642 hồ sơ; trả kết quả cho 23.649 hồ sơ./.

MD

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam