Cà Mau: Nhiều kết quả trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

17/07/2019 17:06:08
Tính đến hết Quý II/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc ở Cà Mau là 61.559 người, đạt 91,77% so với kế hoạch giao; tham gia BHXH tự nguyện 5.769 người, so với cùng kỳ tăng 4.843 người, đạt 111,18%; tham gia BHYT 1.023.788 người, đạt 98,24%; tham gia BHTN 52.107 người, đạt 90,05%.

(Ảnh minh họa)

Trong 06 tháng đầu năm 2019, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Cà Mau có nhiều khởi sắc. Hiện số người tham gia BHXH bắt buộc là 61.559 người, đạt 91,77% kế hoạch giao; khai thác mới được 131 đơn vị sử dụng lao động, trong đó, 469 người tham gia BHXH bắt buộc, 466 người tham gia BHTN; số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.769 người, so với cùng kỳ tăng 4.843 người, đạt 111,18% kế hoạch giao. Số người tham gia BHTN lũy kế từ đầu năm là 52.107 người, đạt 90,05% so với kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 1.023.788 người, so với cùng kỳ tăng 30.372 người, đạt 98,24% kế hoạch giao;  đặc biệt, số lượng người tham gia tăng chủ yếu thuộc nhóm đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT với 220.584 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 6.209 người so với năm 2018; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,50% dân số toàn tỉnh, tương ứng 1.091.693 người có thẻ BHYT.

Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT là 902,89 tỷ đồng, so với cùng kỳ cao hơn 65,13 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch giao. Tổng nợ BHXH, BHTN, BHYT tính đến cuối tháng 06/2019 là 115,511 tỷ đồng, giảm 814 triệu đồng so với tháng 05/2019, tỷ lệ nợ so với số phải thu là 5,73%. Trong 06 tháng đầu năm đã giải quyết 489 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 2.847 người, đề nghị hủy và thu hồi quyết định hưởng 24 trường hợp, chấm dứt hưởng 25 trường hợp; tổng chi khám, chữa bệnh BHYT là 428,044 tỷ đồng, chiếm 46,51% tổng mức thanh toán được giao của năm 2019; cấp 66.691 sổ BHXH, đạt 99,93% trên tổng số người tham gia; cấp mới 221.163 thẻ BHYT... và thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 54 đơn vị (thanh tra chuyên ngành tại 20 đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra 24 đơn vị sử dụng lao động, 10 đại lý thu, đại diện chi trả), đạt 40,6% kế hoạch năm. Qua thanh tra, kiểm tra, đề nghị truy thu đóng BHXH cho 37 lao động với tổng số tiền là 344.455.245 đồng, truy thu 05 lao động đóng chưa đúng mức quy định với số tiền là 9.327.866 đồng; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 đơn vị với số tiền là 125.998.070 đồng, do các đơn vị này có hành vi chậm đóng BHXH, BHTN.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình triển khai công tác BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Cà Mau gặp 01 số khó khăn, vướng mắc như công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc còn hạn chế do số lao động khai thác mới không đủ bù cho số lao động giảm do từ đầu năm có một vài doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất nên cắt giảm nhiều lao động và số công chức, viên chức của cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp giảm theo Đề án Tinh giản biên chế, các đơn vị chưa tham gia BHXH hầu hết là doanh nghiệp siêu nhỏ, mang tính chất gia đình, sử dụng lao động thuê ngoài nhưng không ký hợp đồng lao động, trả lương theo thỏa thuận sản phẩm làm ra, theo giờ công… nên công tác vận động, đôn đốc đơn vị tham gia rất khó khăn; tuy đã triển khai nhiều hình thức đôn đốc thu nợ song tính đến cuối tháng 06/2019, tỷ lệ nợ so với số phải thu là 5,73%; thực tế chi trả qua dịch vụ Bưu chính thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định về cơ sở vật chất, nhân lực...

Để tiếp tục hoàn thành các mặt công tác trong 06 tháng cuối năm 2019, BHXH tỉnh Cà Mau phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển đối tượng, đạt độ bao phủ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; nghiên cứu các hình thức tuyên truyền mới, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường đôn đốc thu, thu nợ, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bằng các hình thức trực tiếp; phát động phong trào thi đua chuyên đề 06 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh việc phát triển đối tượng và iảm nợ đọng; thường xuyên rà soát dữ liệu doanh nghiệp do cơ quan Thuế cung cấp; đào tạo mới nhân viên Đại lý thu năm 2019; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động; tiếp tục rà soát trẻ em dưới 06 tuổi khám, chữa bệnh bằng giấy tờ khác, rà soát số sổ BHXH trùng, rà soát cấp thẻ BHYT trùng; tập trung hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; tiếp tục rà soát tinh  giản biên chế đến năm 2021; tiếp tục phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) triển khai Hệ thống Tin nhắn SMS tự động gửi thông báo về BHXH, BHYT đến đơn vị, người dân, Tổng đài SMS 8179 tra cứu quá trình BHXH, thời hạn thẻ BHYT...

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam