Cà Mau tích cực cải cách hành chính, tạo thuận lợi người dân tham gia BHXH, BHYT

17/01/2020 15:05:50
Thời gian qua, BHXH tỉnh Cà Mau luôn tăng cường cải cách hành chính (CCHC) theo hướng đơn giản quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT giúp giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, đơn vị sử dụng lao động.

Với việc đẩy mạnh CCHC thời gian qua về BHXH, BHYT tại nhiều địa phương đã giúp người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian đi lại. (Ảnh minh họa)

Để tạo điều kiện thuận lợi người dân, BHXH tỉnh Cà Mau tăng cường CCHC theo hướng đơn giản quy trình, thủ tục, đa dạng các hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, đơn vị. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử, qua hệ thống bưu chính và trực tiếp tại bộ phận “một cửa” cơ quan; công khai và thực hiện đúng thủ tục, thành phần hồ sơ theo Bộ thủ tục hành chính của ngành; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; khuyến khích tổ chức và cá nhân sử dụng giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính. Đến nay tỷ lệ đơn vị giao dịch điện tử đạt 95%.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý nghiệp vụ, kết nối, chia sẻ thông tin; đảm bảo hệ thống mạng, hệ thống thiết bị, hệ thống phần mềm nghiệp vụ thông suốt, ổn định, phục vụ nhu cầu xử lý nghiệp vụ, an toàn dữ liệu.

Trong năm, BHXH Cà Mau tiếp nhận 501.969 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Cụ thể, tiếp nhận qua giao dịch điện tử 437.062 hồ sơ; dịch vụ bưu chính 1.366 hồ sơ; trực tiếp tại bộ phận một cửa 63.541 hồ sơ; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 96.492 hồ sơ; trực tiếp tại bộ phận một cửa 226.863 hồ sơ; không phát sinh trả kết quả là 163.808 hồ sơ.

Nhưng kết quả trong cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT tại Cà Mau đã góp phần giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh khi làm thủ tục BHXH, BHYT./.

Thái Dương

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam