Cà Mau vượt chỉ tiêu BHXH tự nguyện

14/01/2020 09:27:55
Theo BHXH tỉnh Cà Mau, đến cuối năm 2019 toàn tỉnh đã có 8.262 người dân tham gia BHXH tự nguyện, đạt 122,47% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Để có kết quả đó, BHXH tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại địa bàn dân cư…

Trong năm 2019, BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức 29 cuộc tập huấn cho cán bộ, hội viên các Hội, Đoàn thể cấp cơ sở, cộng tác viên, Trưởng các khóm, ấp,… với gần 3.000 người tham dự; tổ chức 260 cuộc hội thảo tư vấn trực tiếp tại địa bàn dân cư với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, có hơn 18.454 người dự; tổ chức 06 lớp tập huấn, đối thoại về chính sách BHXH với đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh và huyện, với hơn 450 đại biểu dự; tập huấn kỹ năng truyền thông cho hơn 500 lượt nhân viên đại lý thu, 370 lượt công chức, viên chức trong hệ thống và nhân viên Bưu điện; tổ chức 13 lớp đào tạo nhân viên đại lý thu; phát hành hơn 700.000 tờ rơi, tờ gấp, băng rôn, pano, áp phích, sổ tay…

Ký hợp đồng mở chuyên trang, chuyên đề hàng tuần, hàng tháng với Đài Phát thanh và truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Trang thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bản tin của Sở Tư pháp, Công đoàn, Trung tâm Truyền thông của Sở Y tế. Kết quả, phát sóng 60 chuyên đề “BHXH và cuộc sống”, đăng hơn 350 tin, bài./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam