Cả nước có khoảng 04 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm

17/05/2018 16:45:34
Theo báo cáo của Cục Việc làm tại Hội nghị truyền thông việc làm đối với cơ quan báo chí diễn ngày 17/05, số lượng người tham gia và đóng BHTN tăng qua các năm. Năm 2017, có khoảng 04 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó số người được giới thiệu việc làm chiếm 18% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, nếu như năm 2009 mới chỉ có 5,9 triệu người tham gia BHTN thì tới năm 2015 (khi Luật Việc làm có hiệu lực thi hành) số người tham gia BHTN là 10,3 triệu người, tăng 173% so với năm 2009. Năm 2017, số người tham gia BHTN là 11,7 triệu người với số thu là 13.517 tỷ đồng.

Theo quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thì ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Quỹ BHTN tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTN khi kết dư Quỹ BHTN thấp hơn 2 lần tổng chi BHTN của năm trước liền kề.

Tổng chi các chế độ BHTN có xu hướng tăng theo từng năm do số người tham gia BHTN ngày càng tăng, nếu năm 2010 tổng chi các chế độ BHTN là 457,11 tỷ đồng thì đến năm 2015 đã tăng lên 4.883 tỷ đồng và năm 2017 là 7.831 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Lê Kim Dung nhận định: “chi trợ cấp thất nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao so với chi hỗ trợ học nghề và chi đóng BHYT cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, trong thời gian tới cần tập trung vào việc dạy nghề và đào tạo nghề để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn”.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tồn tại, chính sách BHTN hiện nay mới chỉ tập trung vào việc hỗ trợ người lao động sau khi bị thất nghiệp mà chưa có nhiều biện pháp chủ động để hỗ trợ người lao động nhằm duy trì việc làm, phòng tránh thất nghiệp.

Một số người lao động và người sử dụng lao động chưa nhận thức rõ về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách BHTN. Ngoài ra, tâm lý người lao động chỉ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp mà không quan tâm đến các chế độ khác như: Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề. Một số người lao động còn chưa thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc khai báo tình trạng việc làm trong quá trình thẩm định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, nợ đọng BHTN còn khá lớn, tính đến năm 2017 số nợ đóng BHTN là 242,827 tỷ đồng gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động, ảnh hưởng đến công tác thực hiện chính sách BHTN. Mặt khác, phần lớn người sử dụng lao động chưa thực hiện thông báo định kỳ về tình hình biến động lao động.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về BHTN và các văn bản có liên quan theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên cơ sở sử dụng hiệu quả Quỹ BHTN… cần tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú và phù hợp để nâng cao hơn nữa nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, ban ngành trong việc thực hiện chính sách BHTN ngày càng sâu rộng hơn./.

 Thái Dương

Viết bình luận