Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 01/12/2019

01/12/2019 10:50:40
Phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức vùng đặc biệt khó khăn; Thanh tra viên được giao nhiệm vụ thanh tra đột xuất vào ban đêm hoặc ngoài giờ hành chính được hưởng chế độ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ; xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công (BHXH, BHYT, BHTN) trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; có thể kê khai trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Dịch vụ công trực tuyến trường hợp đề nghị cấp Căn cước công dân; chế độ chi đặc thù đối với người lao động thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; tăng mức cho vay tối đa với học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn lên 2,5 triệu đồng/tháng; tăng mức tiền ăn cho HLV, VĐV thể thao trong Quân đội; sửa đổi chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 04 đối tượng chính sách được ghi nợ tiền sử dụng đất... là những chính sách An sinh xã hội sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2019.

(Ảnh minh họa)

Phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức vùng đặc biệt khó khăn

Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019,  về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định, phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Mức phụ cấp nêu trên áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng sau: Công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y.

Thanh tra viên được giao nhiệm vụ thanh tra đột xuất vào ban đêm hoặc ngoài giờ hành chính được hưởng chế độ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ

Đây là 01 trong những quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2019, về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến đảm bảo hoạt động đối với thanh tra viên như thanh tra viên được trang bị thiết bị và phương tiện làm việc tại cơ quan theo quy định của pháp luật; khi đi công tác, thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập hoặc theo đoàn thanh tra được trang bị các phương tiện làm việc và thiết bị để phục vụ hoạt động thanh tra như máy tính xách tay, máy in; thiết bị chụp ảnh, ghi âm, ghi hình; các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng; các thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động của thanh tra; đi công tác độc lập hoặc theo đoàn thanh tra được đảm bảo sử dụng internet trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ...

Xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công, BHXH, BHYT, BHTN trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 06/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/12/2019, việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sẽ căn cứ vào định mức lao động (thuộc định mức kinh tế kỹ thuật, định mức nhân công, định mức chi phí) do Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh ban hành; tiền lương và chi phí khác của lao động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ, lao động quản lý doanh nghiệp tham gia thực hiện sản phẩm, dịch vụ công. Trong đó, chi phí khác tính trong chi phí tiền lương, chi phí nhân công gồm chi phí BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được xác định theo quy định của pháp luật; chi phí ăn ca và chế độ khác của từng loại lao động (nếu có) theo quy định pháp luật.

Kê khai trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Dịch vụ công trực tuyến trường hợp đề nghị cấp Căn cước công dân

Theo Thông tư số 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019, của Bộ Công an về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/03/2016: Khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân , cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết Tờ khai Căn cước công dân theo mẫu (nếu không kê khai trực tuyến). Nếu đã kê khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì in Tờ khai Căn cước công dân  để công dân kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên. Sau khi làm xong thủ tục, thu Chứng minh nhân dân cũ , cắt góc, hoàn thiện hồ sơ và trả lại cho công dân đối với những trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu; trường hợp Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy Chứng minh nhân dân đó và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Chế độ chi đặc thù đối với người lao động thuộc Cục Hàng hải Việt Nam

Theo Quyết định số 32/2019/QĐ-TTg ngày 29/10/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2019, về Chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tiền lương bình quân của người lao động thuộc Cục này sẽ áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ); thưởng an toàn, an ninh hàng hải áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải; trang phục công tác theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính. Các nội dung chi đặc thù trên đây đã được thực hiện thí điểm từ năm 2013 đến hết  năm 2017, sau đó kéo dài đến hêt năm 2018; hiện tại chính thức được áp dụng từ năm ngân sách 2019 đến hết năm 2020.

Tăng mức cho vay tối đa với học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn lên 2,5 triệu đồng/tháng

Theo Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019, của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007, học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn sẽ được tăng mức cho vay tối đa lên 2,5 triệu đồng/tháng. Mức cho vay tối đa mới đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 01 triệu đồng/tháng so với quy định hiện hành tại Quyết định 751/QĐ-TTg áp dụng từ ngày 15/06/2017. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng đã được Thủ tướng giao hàng năm; đồng thời, tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tăng mức tiền ăn cho HLV, VĐV thể thao trong Quân đội

Tại Thông tư số 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019 của Bộ Quốc Phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2019, quy định về tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội, vận động viên các đội bóng thi đấu ở hạng quốc gia, vận động viên kiện tướng được công nhận sẽ được hưởng mức tiền ăn là 115.000 đồng/ngày/người (tăng 21.000 đồng/ngày/người so với mức hiện hành); vận động viên các đội bóng hạng A1 quốc gia, vận động viên dự bị kiện tướng là 102.000 đồng/ngày/người (tăng 19.000 đồng/ngày/người); vận động viên kế cận cho các đội bóng hạng A1, vận động viên thuộc đội năng khiếu được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập là 90.000 đồng/ngày/người (tăng 17.000 đồng/ngày/người); cận động viên dự bị nghiệp dư khác được Tổng Tham mưu trưởng quyết định mở lớp đào tạo là 78.000 đồng/ngày/người (tăng 16.000 đồng/ngày/người).

Sửa đổi chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015

Theo Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 02), Ngân sách nh à nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách như sau: Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi, ngân sách Trung ương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội; đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương đảm bảo 50% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội; đối với các địa phương còn lại, ngân sách địa phương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21/10/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019, của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 có nội dung xoay quanh việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kinh phí thực hiện chính sách này do ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Ủy ban Dân tộc. Đặt hàng xuất bản và phát hành ấn phẩm hàng năm căn cứ vào dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho Ủy ban Dân tộc để thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg; giá đặt hàng (bao gồm chi phí xuất bản và chi phí phát hành) ấn phẩm dựa trên cơ sở mức giá tối đa các ấn phẩm do Bộ Tài chính thông báo, Ủy ban Dân tộc quyết định mức giá cụ thể đối với từng ấn phẩm; tên các đơn vị báo, tạp chí tham gia xuất bản ấn phẩm, đối tượng được cấp ấn phẩm và số kỳ xuất bản ấn phẩm theo quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ; số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm và số lượng ấn phẩm xuất bản, phát hành theo quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg và do Ủy ban Dân tộc thông báo cụ thể; quy cách, chất lượng ấn phẩm theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

04 đối tượng chính sách được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/12/2019, sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất, chỉ còn 04 đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm: Người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam