Các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

04/07/2017 09:53:57
Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2603/BHXH-TĐKT ngày 23/6/2017 về hướng dẫn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về “Các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc như sau:

Tiêu chuẩn biểu dương, khen thưởng

Đối với tập thể: Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực, đông đảo của công chức, viên chức và người lao động.

Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng. Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người lao động trực tiếp; được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phải đạt các tiêu chuẩn sau.

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực… đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị; nếu là đảng viên, phải có ít nhất 02 năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khen thưởng hằng năm: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo thẩm quyền. Cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

Khen thưởng tổng kết 05 năm: BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để tham dự hội nghị tổng kết cấp Trung ương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạnh Ba./.

Thái Dương

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam