Các hình thức nhận lương hưu và trợ cấp BHXH

01/04/2016 14:24:33
Bà Nguyễn Thanh Mai ở Hà Nội hỏi: Tôi đã có thông báo về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí và sẽ chính thức nghỉ hưu từ 01/5/2016. Hiện tôi đang có tài khoản thẻ ATM mở tại một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam. Tôi có thể nhận lương hưu qua tài khoản thẻ này được không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật BHXH năm 2014 thì người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

- Trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền;

- Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

- Thông qua người sử dụng lao động.

Trường hợp của bà Mai có thể đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản tiền gửi mà bà đang mở tại chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ hưu trí cho bà./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam