Tổng hợp tin tức, sự kiện về BHXH

19/05/2017 02:37:41
Tính đến hết tháng 4/2017, đã có 746.152 sổ BHXH được bàn giao cho người lao động; Đề xuất 04 phương án bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động tại doanh nghiệp phá sản; Quy trình mới về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT… là những nội dung chính của chùm tin hoạt động BHXH.

Ảnh minh họa

Đến hết tháng 4/2017, có 746.152 sổ BHXH được bàn giao cho người lao động


Theo số liệu của BHXH Việt Nam, dựa trên số liệu báo cáo của 61/63 tỉnh thành phố, tính đến hết tháng 4/2017, đã có 746.152 sổ BHXH được bàn giao cho người lao động. Trong đó, một số tỉnh đã thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động với số lượng lớn như: Đồng Nai với 305.633 sổ; Hải Phòng với 74.623 sổ; Thành phố Hồ Chí Minh với 62.030 sổ; Vĩnh Phúc với 69.517 sổ; Thái Bình 30.984 sổ; Tiền Giang với 16.890 sổ; Nam Định với 13.450 sổ; Hải Dương 11.457 sổ; Quảng Ngãi với 11.504 sổ; Thanh Hóa với 10.835 sổ...

Quy trình mới về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp


Nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chính sách, pháp luật mới và cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia. Đầu tháng 05, BHXH Việt Nam xây dựng và giới thiệu quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Một số điểm mới về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưgiảm 04 thủ tục hành chính như: ghép 02 thủ tục về cấp sổ thẻ thành 01 thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT; ghép 04 thủ tục về thu thành 01 thủ tục đăng ký, điều chỉnh, đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Cùng với đó, rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT 07 ngày xuống còn chung 05 ngày. Riêng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày. Mặt khác, cấp lại thẻ không thay đổi thông tin thực hiện ngay trong ngày. Thay đổi thông tin không quá 03 ngày.Quy trình cũng hướng dẫn chi tiết về mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng; truy thu đối với một số trường hợp nghỉ ốm, nghỉ thai sản...


Về quy trình quản lý sổ BHXH và thẻ BHYT bổ sung thêm 06 đối tượng tham gia BHYT mới. Cùng với đó, đối với sổ BHXH, bỏ quy định phải nộp lại sổ hỏng đối với trường hợp người lao động đề nghị cấp lại sổ do bị hỏng; yêu cầu cấp lại sổ do thay đổi nhân thân chỉ cần Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu (riêng trường hợp là đảng viên cần thêm lý lịch đảng viên)… Đối với đơn vị sử dụng lao động, xác nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày tháng, năm sinh, giới tính đã ghi trên sổ BHXH. Đối với cơ quan BHXH tỉnh/huyện bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ trường hợp cấp lại, đổi thẻ phải cấp giấy hẹn cho từng người tham gia, trên giấy hẹn ghi đầy đủ thông tin trên thẻ của người tham gia BHYT…

BHXH Việt Nam thanh tra 1.322 đơn vị và doanh nghiệp


Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, từ ngày 01/6/2016 đến nay, Ngành BHXH đã thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Theo đó, hệ thống BHXH đã tổ chức triển khai thanh tra chuyên ngành tại 1.322 cơ quan, đơn vị, DN. Trong đó, BHXH Việt Nam thanh tra 51 đơn vị và DN; cơ quan BHXH tỉnh, thành thanh tra 1.271 đơn vị, DN. Qua đó, các đoàn thanh tra đã phát hiện, kiến nghị truy thu 26,4 tỉ đồng tiền đóng BHXH của 45.018 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian; 12,6 tỉ đồng tiền đóng BHXH của 30.522 lao động đóng thiếu mức quy định. Các đoàn thanh tra cũng đã yêu cầu các đơn vị, DN đóng số tiền 339,3 tỉ đồng BHXH chậm đóng, nợ đọng.


Đề xuất 4 phương án bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động tại doanh nghiệp phá sản

Trung tuần tháng 4/2017, báo cáo Chính phủ về tình hình nợ BHXH và đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, Bộ LĐ-TBXH đã đề xuất 04 phương án cụ thể.
Theo đó, sau khi ghi nhận thời gian người lao động làm việc tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản mà doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH hoặc chốt sổ BHXH để người lao động chuyển đơn vị khác, tiền nợ BHXH sẽ được thanh toán khi thanh lý tài sản của DN.
Phương án 1: Số tiền nợ BHXH còn thiếu, ngân sách Nhà nước đóng bù. Cụ thể: Đối với DN giải thể, phá sản, sau khi thanh lý tài sản được ưu tiên đóng BHXH, trong trường hợp không đủ, ngân sách Nhà nước đóng bù.
Với phương án này, quyền lợi về BHXH của NLĐ được đảm bảo; đảm bảo đúng nguyên tắc đóng-hưởng, NLĐ có đóng BHXH thì mới được hưởng cho dù thanh toán khoản nợ BHXH lấy từ thanh lý tài sản của DN hoặc ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về BHXH, thì ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ tiền đóng đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện, không quy định hỗ trợ trợ đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc; Luật Ngân sách Nhà nước cũng không có điều khoản nào quy định việc đảm bảo cho khoản nợ BHXH.
Quy định này có thể sẽ tạo điều kiện cho một số DN cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH. Để thực hiện phương án này, Chính phủ trình Quốc hội thông qua khoản ngân sách đảm bảo tiền đóng BHXH của các DN đã giải thể, phá sản mà còn nợ tiền đóng BHXH (tính lũy kế đến hết năm 2015 là 220,5 tỷ đồng)
Phương án 2: Số tiền nợ BHXH còn thiếu, sẽ dùng Quỹ BHXH đóng bù. Cụ thể: Sau khi thực hiện xử lý tài sản của DN giải thể, phá sản mà không đủ trả tiền nợ đóng BHXH thì quỹ BHXH chịu khoản tiền nợ BHXH không thu hồi được.
Với phương án này, ngoài quyền lợi về BHXH của NLĐ được đảm bảo, còn có ưu điểm là ngân sách Nhà nước không phải bố trí một khoản kinh phí đảm bảo tiền nợ đóng BHXH của các DN đã giải thể, phá sản. Tuy nhiên, theo Bộ LĐTBXH lại không đảm bảo đúng nguyên tắc đóng-hưởng theo quy định của Luật BHXH (về bản chất thời gian nợ đóng BHXH không đóng vào quỹ BHXH nhưng vẫn được hưởng quyền lợi về BHXH).
Mặt khác, cũng như phương án 1, phương án này cũng sẽ khuyến khích các DN cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH. Để thực hiện phương án này, Chính phủ phải trình Quốc hội (quy định cá biệt hoặc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH), trong đó quy định đối với DN đã giải thể, phá sản mà còn nợ tiền đóng BHXH thì NLĐ được ghi nhận thời gian làm việc để giải quyết quyền lợi về BHXH.
Phương án 3: Nếu thu hồi được nợ sau thanh lý tài sản của DN mới xác nhận thời gian đã đóng BHXH cho NLĐ. Cụ thể, cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH đối với NLĐ đến thời điểm đóng đủ BHXH; sau này nếu thu hồi được khi thực hiện xử lý tài sản của DN thì sẽ xác nhận bổ sung cho NLĐ. Với phương án này, sẽ phải sửa đổi một số pháp luật có liên quan theo hướng khi thanh lý tài sản của các DN giải thể, phá sản thì tiền đóng BHXH được ưu tiên trước khi thanh toán các khoản khác.
Ưu điểm của phương án này là đảm bảo đúng nguyên tắc đóng-hưởng theo quy định của Luật BHXH; ngân sách Nhà nước không phải bố trí một khoản kinh phí đảm bảo tiền nợ đóng BHXH của các DN đã giải thể, phá sản. Tuy nhiên, quyền lợi về BHXH của NLĐ không được đảm bảo; nhiều trường hợp người sử dụng LĐ đã trích tiền đóng BHXH của NLĐ nhưng không đóng cho cơ quan BHXH.
Phương án 4: Phần còn thiếu được đảm bảo bằng tiền lãi phạt chậm nộp của các DN nợ đóng BHXH. Đây là phương án do Bộ LĐTBXH đề xuất trong quá trình trao đổi, thảo luận khi tổng hợp ý kiến tham gia. Cụ thể, sau khi thanh lý tài sản được ưu tiên đóng BHXH, trong trường hợp không đủ thì được đảm bảo bằng khoản tiền lãi mà người sử dụng LĐ phải nộp khi nợ tiền đóng BHXH.
Phương án này không hoàn toàn đảm bảo đúng nguyên tắc đóng-hưởng theo quy định của luật BHXH; có thể sẽ tạo tiền lệ cho các DN cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH. Tuy nhiên, ưu điểm của phương án này so với 3 phương án trên là ngoài quyền lợi về BHXH của NLĐ được đảm bảo; ngân sách Nhà nước không phải bố trí khoản kinh phí đảm bảo khoản tiền nợ đóng BHXH; mặc dù, khoản tiền lãi chậm nộp cũng được nộp vào quỹ BHXH nhưng đây là khoản tiền người sử dụng LĐ phải nộp thêm ngoài khoản tiền nợ BHXH.
Theo Bộ LĐTBXH, 3 phương án đầu đều khó thực hiện, vì phương án 1 khó khả thi trong bối cảnh khó khăn của Ngân sách Nhà nước; phương án 2 không đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, phương án 3 không đảm bảo quyền lợi NLĐ.
Hiện nay, dù ý kiến các bộ ngành còn khác nhau, nhưng Bộ LĐTBXH nghiêng về phương án 4, dùng tiền lãi thu được từ các DN chậm đóng BHXH để cấp bù cho phần nợ BHXH của DN giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn còn nợ. Theo Bộ LĐTBXH, ưu điểm của phương án này là vừa đảm bảo được quyền lợi của NLĐ, cũng không quá vi phạm nguyên tắc đóng-hưởng của Luật BHXH.

Đẩy mạnh tuyên truyền phố biến chính sách BHXH, BHYT


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1612/BHXH – TT ngày 09/05/2017 về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT.


Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các nhóm đối tượng và địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, người sử dụng lao động và mọi người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập… công tác phối hợp tuyên truyền với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí chưa thường xuyên, chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền còn kiêm nhiệm và chưa ổn định; hiệu quả tuyên truyền với việc mở rộng và phát triển đối tượng còn chưa cao...


Để khắc phục những hạn chế, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh triển khai một số nội dung về công tác tuyên truyền. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gắn nội dung với hình thức và kinh phí tuyên truyền, trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện từng hình thức tuyên truyền dự kiến triển khai. Đảm bảo mọi hoạt động tuyên truyền đều nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Định kỳ tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động tuyên truyền và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại... Trung tâm Truyền thông - BHXH Việt Nam, chủ động tham mưu cho lãnh đạo ngành trong công tác chỉ đạo triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với từng thời điểm trong năm; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền đối với BHXH các tỉnh, thành phố. Tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ tuyên truyền của BHXH các tỉnh, thành phố…/.

Thái Dương (Tổng hợp)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam