Các trường hợp lao động nước ngoài được nhận BHXH một lần

08/11/2018 08:10:51
Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018, quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buôc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có 04 trường hợp lao động nước ngoài được nhận BHXH một lần.

Cụ thể, “người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam”. Tương tự với người lao động Việt Nam, lao động nước ngoài thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất; chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động tính trên thời gian người lao động tham gia BHXH theo quy định.

Trường hợp muốn nhận BHXH một lần, lao động nước ngoài phải đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH; người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam; người lao động khi chấm dứt lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH; việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH một lần căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH. Về mức hưởng BHXH một lần của lao động nước ngoài, cứ mỗi năm được tính là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; cứ mỗi năm được tính là 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Để được giải quyết hưởng BHXH một lần, trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, người lao động có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam