Các yếu tố tác động đến việc tham gia BHYT hộ gia đình (Bài 02)

22/07/2020 12:26:25
Trong Tạp chí BHXH số kỳ 02 tháng 06/2020, có bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT hộ gia đình, đưa ra kết quả khảo sát ý kiến các hộ gia đình chưa tham gia BHYT, qua đó đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến quyết định tham gia. Cũng liên quan về nội dung này, nhóm tác giả nghiên cứu của Viện Khoa học BHXH đã thực hiện khảo sát với phạm vi rộng hơn, tại địa bàn 07 tỉnh, thành phố; bao gồm Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Tây Ninh, Phú Yên, Gia Lai, đại diện cho 07 vùng kinh tế trong cả nước.

(Ảnh minh họa)

 

Đề xuất giải pháp mở rộng độ bao phủ BHYT hộ gia đình

Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình nhất là những hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Hoàn thiện chính sách, mở rộng đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng, bổ sung phương thức giảm trừ khi tham gia BHYT hộ gia đình, có chính sách nhằm khuyến khích việc chia sẻ mức đóng giữa những người có thu nhập cao và thu nhập thấp, giữa khu vực nông thôn và thành thị,...

Bổ sung phương thức giảm trừ số tiền đóng cho các thành viên trong hộ gia đình tham gia BHYT, trong đó linh hoạt áp dụng việc giảm trừ đối với những người trong hộ nhưng tham gia khác thời điểm trong năm, cho phép đối tượng là học sinh, sinh viên lựa chọn việc tham gia BHYT theo hộ gia đình hoặc học sinh, sinh viên.

Nhóm giải pháp về công tác tổ chức thực hiện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT hộ gia đình, trong đó chú trọng đến việc đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền theo hướng thông tin trực tiếp, giải đáp đầy đủ các thông tin đối tượng cần và phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, phường, thị trấn: BHXH các tỉnh cần thường xuyên mở các lớp đào tạo mới để trang bị kiến thức và cấp chứng chỉ cho nhân viên đại lý; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng để bổ sung kiến thức mới về nghiệp vụ BHYT. Cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng các đại lý, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đăng ký, kê khai, lưu trữ dữ liệu hộ gia đình đã tham gia và chưa tham gia BHYT.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT: Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH. Triển khai ứng dụng gửi tin nhắn miễn phí đến hộ gia đình tham gia BHYT khi đến hạn mua thẻ BHYT.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT: việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, liên thông, kết nối dữ liệu thẻ BHYT và dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám, chữa bệnh cần được ưu tiên thực hiện. Một số ứng dụng cần được xem xét nghiên cứu, xây dựng như: phần mềm khám, chữa bệnh, đặt lịch khám bệnh, bệnh án điện tử, thẻ BHYT điện tử… nhằm giảm thời gian chở đợi khi đi khám, chữa bệnh BHYT.

Các yếu tố tác động đến việc tham gia BHYT hộ gia đình (Bài 01)

ThS.Lương Tuấn Anh

Viện Khoa học BHXH (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam