Cải cách BHYT ở Indonesia

09/11/2015 22:55:23
Khởi động từ năm 2014, hệ thống BHYT quốc gia Indonesia trở thành hệ thống BHYT quốc gia lớn nhất thế giới tính đến nay, với mục tiêu là cung cấp BHYT cho toàn bộ 250 triệu người dân. Tuy nhiên, cũng giống như các quốc gia đang phát triển khác, chương trình BHYT của Indonesia đang phải “vật lộn” với những thách thức về độ bao phủ, cũng như tính bền vững của chương trình.

Năm 2004, Chính phủ Indonesia ban hành Luật số 40 về Hệ thống An sinh xã hội quốc gia (Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN) nhằm bảo đảm An sinh xã hội cho mọi công dân. Theo Luật này, các chương trình An sinh xã hội được thực hiện bởi 02 Cơ quan An sinh xã hội (BPJS), trong đó, BHYT do BPJS Kesehatan (BPJS Y tế) quản lý; các chế độ tai nạn lao động, tử tuất, hưu trí, hưu trí tuổi già do BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Lao động) quản lý.

Chương trình BHYT quốc gia Indonesia (JKL)

Chính thức bắt đầu từ ngày 01/01/2014, áp dụng bắt buộc với mọi công dân Indonesia và người nước ngoài sống ở Indonesia trong thời gian từ 06 tháng trở lên. Căn cứ vào Luật An sinh xã hội quốc gia năm 2004 và Luật Cung cấp An sinh xã hội năm 2011, Chính phủ cam kết đạt được mục tiêu BHYT toàn dân. Cơ quan BHYT xã hội (BPJS Kesehatan) được thành lập, tiền thân là PT ASKES, mục tiêu là tăng diện bao phủ BHYT, nhằm cải thiện tình trạng người dân bị “nghèo hóa” vì chi phí y tế khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời, hỗ trợ thiết thực cho một bộ phận lớn người dân không quá dư dả để mua BHYT, song chưa đến mức nghèo để hưởng trợ cấp của Chính phủ. Sự ra đời của chương trình BHYT quốc gia có một ảnh hưởng rất lớn đến thị trường BHYT ở Indonesia. Trước đó, chủ sử dụng lao động phải mua BHYT cho người lao động tại các công ty bảo hiểm tư nhân; từ ngày 01/01/2014, bắt buộc phải tham gia chương trình BHYT quốc gia. Hơn thế, họ có thể dừng các chương trình BHYT tư nhân vì BHYT quốc gia cung cấp đầy đủ nhu cầu y tế cơ bản.
Chương trình bao gồm các chế độ đóng góp và không đóng góp. Công chức, người lao động trong khu vực chính thức tham gia vào hệ thống BHYT mới, với mức đóng bằng 5% lương của người lao động; trong đó, 4% do chủ sử dụng lao động đóng và 1% do người lao động đóng. Người nghèo, người cận nghèo - trước do Jamkesmas (BHYT quốc gia cho người nghèo) và Jamkesda (BHYT cấp tỉnh, huyện cho người nghèo) quản lý - sẽ vẫn tiếp tục tham gia mà không phải đóng góp. Người lao động phi chính thức không thuộc diện nghèo trước đây không phải đối tượng của BHYT, giờ có thể đăng ký tham gia chương trình và đóng mức cố định hàng tháng trong khoảng 25.500 rupiah (khoảng 2USD) đến 59.500 rupiah (khoảng 5USD) mỗi tháng. Theo chương trình, mọi công dân Indonesia được tiếp cận dịch vụ y tế do các cơ sở y tế công, cũng như một số cơ sở y tế tư nhân ký hợp đồng làm nhà cung cấp dịch vụ với cơ quan BHYT, cung cấp. Người tham gia được chọn bác sỹ chăm sóc y tế ban đầu, thường là tại một trung tâm y tế công cộng; việc khám, chữa bệnh ban đầu phải được tiến hành tại đây trừ trường hợp cấp cứu.
Trước khi có chương trình BHYT quốc gia, hệ thống BHYT của Indonesia bao gồm:
BHYT cho người nghèo
BHYT cho người nghèo gồm Jamina Kesehatan Masyarakat (gọi tắt là Jamkesmas), chương trình cấp BHYT cho người nghèo của Chính phủ; Jamina Kesehatan Daerah (Jamkesda), được cấp bởi chính quyền tỉnh, huyện. Trong đó, Jamkesda chủ yếu hỗ trợ trường hợp do chính quyền địa phương xác thực là người nghèo và không thuộc diện bao phủ của Jamkesmas.
BHYT cho công chức, lực lượng vũ trang
Công chức, quân nhân, công an nghỉ hưu, cựu chiến binh và thân nhân của họ được bao phủ bởi chương trình BHYT bắt buộc do PT Askes quản lý. Chương trình cung cấp các chế độ thông qua các cơ sở y tế trên toàn quốc. Quân nhân, công an đang làm việc sẽ hưởng dịch vụ tại các bệnh viện đặc biệt của quân đội.
BHYT cho lao động trong khu vực chính thức
PT Jamsostek là cơ quan Nhà nước được giao quản lý Quỹ BHXH cho khu vực tư nhân, cung cấp BHYT cho lao động chính thức.
Y tế cho lao động phi chính thức
Chương trình thí điểm Jamsostek cho lao động khu vực phi chính thức, ra đời năm 2006, cung cấp BHYT cho lao động khu vực này với thu nhập ít nhất bằng lương tối thiểu.
Chăm sóc y tế cho phụ nữ mang thai toàn dân
Jampersal là chương trình của Bộ Y tế, bắt đầu từ đầu năm 2011, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí cho toàn bộ phụ nữ mang thai, bao gồm tư vấn trước và sau sinh, sinh đẻ tại trung tâm y tế hoặc phòng hạng ba ở bệnh viện.

Dự kiến đạt BHYT toàn dân vào năm 2019
Căn cứ Luật Y tế số 36 ban hành năm 2009: “Mọi người đều có quyền tham gia chương trình BHYT” (Điều 13.1); “Chính phủ có trách nhiệm thực hiện BHYT cho người dân thông qua hệ thống An sinh xã hội quốc gia” (Điều 20.1); “Chương trình BHXH như thế sẽ được quy định bằng luật và quy định thích hợp” (Điều 13.2), Indonesia đề ra lộ trình thực hiện BHYT toàn dân. Đối với hệ thống An sinh xã hội mới, Luật số 24/2011 về các nhà cung cấp An sinh xã hội đã sáp nhập 04 cơ quan An sinh xã hội PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri thành BPJS Kesehatan (BPJS Y tế), cung cấp BHYT cho toàn bộ người dân, bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2014 và BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Lao động), cung cấp các chế độ BHXH (tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất...), bắt đầu hoạt động từ tháng 07/2015. BPJS Kesehatan (Cơ quan BHYT) bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2014 và đặt mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2019. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, năm 2010, khoảng 59% dân số có BHYT. Trong đó, các chương trình bảo hiểm ở cấp độ quốc gia (BHYT cho người nghèo, khu vực tư nhân chính thức, công chức, quân đội) bao phủ 46% dân số; cấp tỉnh, huyện (với các chương trình, mức độ trợ cấp khác nhau) bao phủ 13% dân số. Đối tượng tham gia BHYT cho người nghèo của Chính phủ (Jamkesmas) lớn nhất; các loại hình khác như BHYT bắt buộc cho công chức, BHYT cho lao động khu vực tư nhân chính thức, bảo hiểm tư nhân và các chương trình nhỏ hơn chủ yếu phục vụ cho bộ phận dân số giàu hơn.
Từ năm 2014, BPJS Kesehatan tiếp quản toàn bộ số người tham gia BHYT hiện có này theo lộ trình đặt ra và Indonesia sẽ hoàn thành BHYT toàn dân đến năm 2019. Theo Hội đồng An sinh xã hội (SJSN), tính đến ngày 22/01/2014, chỉ 03 tuần sau khi chương trình BHYT quốc gia chính thức có hiệu lực, đã có 3,5 triệu người đăng ký (trong đó, khoảng 200.000 người là lao động không hưởng lương. Khi tham gia, đối tượng có ba lựa chọn: đăng ký qua văn phòng chi nhánh của BPJS Kesehatan ở các khu vực; đăng ký trực tuyến và đăng ký qua một số ngân hàng được chỉ định. Tính đến cuối năm 2014, BPJS Kesehatan có 171 triệu người tham gia./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam