Cải cách tạo thuận lợi cho người dân

27/09/2019 14:14:12
Báo cáo cải cách hành chính (CCHC) Quý III/2019 của BHXH Việt Nam cho thấy, những đột phá mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT thời gian qua trong lĩnh vực BHXH, BHYT đang ngày càng đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân.

Trung tâm điều hành hệ thống CNTT BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện, đến nay số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia. Cụ thể, đã giảm trên 70% số lượng, từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 28 thủ tục (năm 2017); đến tháng 5/2019 còn 27 thủ tục. Trong giao dịch, giải quyết TTHC với tổ chức, cá nhân được tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tiếp tục rà soát, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên rà soát, đánh giá chủ động kiến nghị cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục và giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về thủ tục hành chính và phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định. Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đã được các đơn vị nghiệp vụ và BHXH địa phương giải quyết kịp thời, đúng quy định, cập nhật thông tin đầy đủ trên hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của Công thông tin điện tử Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ngành tiếp tục duy trì tổ chức bộ phận “một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; vận hành có hiệu quả Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, cảnh báo trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn. Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hệ thống tổ chức bộ máy của các đơn vị trong Ngành từng bước kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. BHXH Việt Nam ban hành thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm nâng cao chất lượng công chức lãnh đạo, đổi mới quy trình bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ.

Về ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành đã tạo nhiều dấu ấn quan trọng. Trong đó, đã hoàn thiện Đề án đẩy mạnh CCHC, sẵn sàng tư thế, nguồn lực để đẩy mạnh phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 04, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

BHXH Việt Nam đưa vào hoạt động Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH từ tháng 04/2019 với mục tiêu công bố dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hướng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN. Đây là một trong những dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam.

Về cải tiến hoạt động nội bộ Ngành, đến nay, ngoài văn bản mật và văn bản đặc thủ xử lý bản giấy, thì văn bản đi, đến BHXH Việt Nam đều được tiếp nhận và phát hành điện tử.

Ngành đang triển khai và tiếp tục vận hành các hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ của Ngành thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao năng lực hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động gồm các phần mềm: Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH, Thu và quản lý sổ, thẻ; Kế toán tập trung; Xét duyệt chính sách; Quản lý đầu tư quỹ; Quản lý đấu thầu thuốc tập trung… Mặt khác, Ngành tiếp tục duy trì hệ thống mạng WAN, hướng dẫn sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH; tiếp tục thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quy trình ISO 9001:2008. 

Hệ thống thông tin giám định BHYT của Ngành tiếp tục được duy trì ổn định, đến nay đã kết nối tới hơn 12.000 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc, đạt gần 100%. Hệ thống đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án điện tử đề nghị thanh toán của hàng triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng trên 95%. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực dùng để giám sát, cánh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế đề đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Ngành BHXH tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử và đầu tư tự động với mục tiêu hiện đại hóa, điện tử hóa các giao dịch thu, nộp, chi trả BHXH. BHXH Việt Nam đã phối hợp với cơ quan Bưu điện cấp Thẻ chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên toàn quốc, Thẻ chi trả thay thế Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Đồng thời, BHXH Việt Nam ban hành Công văn phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá tình hình thực tế và đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH giữa cơ quan BHXH với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức dịch vụ trung gian thành toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua ngân hàng. Đến hết tháng 08/2019, toàn Ngành đang quản lý chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hướng các chế độ BHXH hàng tháng. Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người; chi qua tài khoản các nhân cho khoảng 558 nghìn người; chi trả cho hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần, mai táng phí, trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức.

Việc BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phát triển ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Hơn nữa, điều này còn tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành BHXH. Hiện nay, người lao động có thể tra cứu quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT thuận tiện hơn bằng cách nhắn tin qua điện thoại hoặc tra cứu trên Công thông tin BHXH Việt Nam… việc cắt giảm các thủ tục hành chính được người dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao…/.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam