Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ 2018

08/02/2018 10:08:21
Ngày 03/02, Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công khai công tác tài chính năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2017, hoạt động Công đoàn Cơ quan BHXH tỉnh ngày càng hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CC, VC, cải tiến điều kiện làm việc, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam giao.

Công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích cho CB, CC, VC được thực hiện theo quy định của Nhà nước và BHXH Việt Nam; các phong trào trọng tâm thi đua như “Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao... được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp trong công tác, góp phần giáo dục tư tưởng, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong CB, CC, VC.

Hội nghị đã Quyết nghị một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2018: đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, đảm bảo thu đúng tiến độ, giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống còn 2,5%; phấn đấu đạt 84,9% chỉ tiêu độ bao phủ BHYT trên địa bàn;  giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Lê Thanh Sinh đánh giá cao nỗ lực của tập thể CB, CC, VC cơ quan BHXH tỉnh trong năm 2017, hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn, Nữ công,  Đoàn thanh niên,… góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời đồng chí Lê Thanh Sinh nhấn mạnh: nhiệm vụ năm 2018 của Ngành hết sức nặng nề, chúng ta phải dồn sức, tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, tiếp nối thành công của năm 2017, mỗi CB, CC, VC trong cơ quan cần luôn đề cao trách nhiệm của mình đối với cơ quan, đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao. Hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh phát động; toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị; xây dựng chỉ tiêu thi đua thiết thực, tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân trong đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động hướng đến thực hiện tốt nhất các nội dung trọng tâm./.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam