Cần Thơ: BHYT hộ gia đình tăng trưởng mạnh sau 10 năm

09/07/2019 07:49:22
Theo thống kê của BHXH TP. Cần Thơ, từ năm 2009 đến nay, nhóm đối tượng tham gia BHYT tại Cần Thơ, có thể thấy nhóm thuộc BHYT hộ gia đình tăng trưởng liên tục đạt kết quả khả quan nhất trong số các nhóm tham gia BHYT. Số tham gia của năm 2018 tăng gấp khoảng 08 lần năm 2009; từ tỷ lệ chiếm 11,45% tổng số người tham gia BHYT năm 2009, năm 2018 tăng lên và chiếm tỷ lệ đạt cao nhất (41,4%) trong số tổng người tham gia BHYT tại Cần Thơ.

Ra quân vận động thực hiện BHYT toàn dân tại huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Từ năm 2009 đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT tại TP. Cần Thơ tăng bình quân 3,7%/năm. Năm 2009, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Cần Thơ là 41,10% dân số; đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng đạt con số khả quan và đạt bao phủ 70,03% dân số. Đến hết năm 2018, tỷ lệ bao phủ là 84,9%; tăng 581.435 người, tăng 118,92% so với năm 2009; tỷ lệ bao phủ BHYT tăng thêm 42,99% dân số so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 38-CT/TW; vượt 1,59% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Phân tích sâu hơn về cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia BHYT tại Cần Thơ, có thể thấy nhóm thuộc BHYT hộ gia đình tăng trưởng liên tục đạt kết quả khả quan nhất.
Cụ thể, từ con số 55.964 người tham gia năm 2009 đạt 243.368 người năm 2015 và 443.154 người năm 2018; con số của năm 2018 tăng gấp khoảng 08 lần năm 2009. Xét về cơ cấu nhóm các đối tượng tham gia; BHYT hộ gia đình cũng là nhóm có tỷ lệ tăng tích cực; từ tỷ lệ chiếm 11,45% tổng số người tham gia BHYT năm 2009, năm 2018 tăng lên và tỷ lệ đạt cao nhất - 41,4%. Ở các nhóm khác, xét về số người tham gia cũng như tỷ lệ trong cơ cấu tổng số người tham gia, nhìn chung có tăng nhưng mức tăng trưởng không quá cao. Với nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng, năm 2009 có 88.749 người (chiếm tỷ lệ 18,15%); đến năm 2018 có 124.506 người (chiếm tỷ lệ 11,63%). Con số này phản ánh rõ thực tế tại Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung: số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn không nhiều, quy mô không lớn, trong khi người lao động có xu hướng di cư và tìm việc làm tại các tỉnh, thành phố lân cận như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Nhóm thuộc diện Ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng tại Cần Thơ cũng chiếm tỷ lệ lần lượt là 19,86% và 25,19% trong tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn. Trong nhóm này, đáng chú ý là tỷ lệ BHYT học sinh, sinh viên tại Cần Thơ đang có tỷ lệ đạt khá cao. Từ con số tỷ lệ 63% năm 2009, đến năm 2015 đã đạt tỷ lệ cao 98,95% và liên tục duy trì kết quả tốt cho đến nay, năm 2018 tỷ lệ là 99,74% học sinh, sinh viên trên địa bàn có BHYT. Khái quát lại, có thể thấy, nhóm BHYT hộ gia đình đang chiếm đa số, có tỷ lệ cao nhất trong tổng số người giam BHYT trên địa bàn Cần Thơ – thực tế cho thấy nỗ lực vận động tham gia từ phía cơ quan BHXH trong các năm qua, từng bước tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn và đạt con số như hiện nay.
Đạt được kết quả này, có yếu tố quan trọng là sự tham gia chỉ đạo mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP. Cần Thơ. BHXH thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân từ thành phố đến các xã, phường, thị trấn để kịp thời chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đến nay, toàn thành phố có 95 Ban Chỉ đạo BHYT, gồm: Ban Chỉ đạo cấp thành phố, 09 Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện và 85 Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có nhiều chỉ đạo sâu sát với thực hiện BHXH, BHYT các năm qua. Chỉ tính riêng UBND TP. Cần Thơ, từ năm 2009 đến nay, đã có 41 văn bản chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT với nhiều nội dung cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tiễn qua các năm. Từ những chỉ đạo này, công tác tổ chức thực hiện BHYT trên địa bàn TP. Cần Thơ có được nguồn lực phát triển ngay từ cơ sở, thể hiện rõ qua tỷ lệ bao phủ BHYT tăng dần qua các năm, nhất là với nhóm tham gia theo diện BHYT hộ gia đình./.

 

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam