Cần Thơ gần 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

13/09/2017 09:43:45
Tính từ đầu năm 2017 đến nay, toàn thành phố Cần Thơ có tỷ lệ tham gia BHYT đạt 99,87% học sinh, sinh viên.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo BHXH thành phố Cần Thơ, tính từ đầu năm 2017 đến nay toàn thành phố có 314/314 trường tham gia BHYT với 268.239 em tham gia đạt 99,87% học sinh, sinh viên.

Trong năm học vừa qua, BHXH thành phố đã trích 7% nguồn kinh phí để chăm sóc sức khỏe ban đầu với số tiền gần 9 tỷ đồng. Nhờ nguồn kinh phí này một số trường đã tổ chức lại hệ thống y tế trường học, phục vụ mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, trong đó có giáo dục thể chất, trang bị tủ thuốc thông thường, túi thuốc cấp cứu, kết hợp thực hiện chương trình nha học đường, mắt học đường, khám và lập sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh. Thời gian tới, BHXH thành phố phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT./.

T.Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam