Cần Thơ: Phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT năm 2019

11/07/2019 06:56:17
Từ những kết quả đạt được qua 06 tháng đầu năm 2019, BHXH TP. Cần Thơ đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện trong tháng 9 và đạt chỉ tiêu phát triển BHYT trong tháng 10.

Theo báo cáo của BHXH TP. Cần Thơ, tính đến ngày 30/6/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 123.784 người, đạt 95,10% kế hoạch giao; tăng 803 người so với cuối năm 2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.055 người; đạt 86,72% kế hoạch giao; tăng 2.726 người so với cuối năm 2018;
Số người tham gia BHYT là 1.022.552 người, đạt độ bao phủ BHYT là 82,5% dân số.
Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đến 30/6/2019 là 1.395.647 triệu đồng, đạt 45,20% kế hoạch giao; tỷ lệ nợ chiếm 1,71% số phải thu.
Trong 06 tháng đầu năm 2019, BHXH thành phố thực hiện rà soát, phân tích danh sách các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH từ dữ liệu thuế trên phần mềm TST, chỉ đạo tập trung khai thác tăng mới là 295 đơn vị với 1.259 lao động.
Bên cạnh, đó, BHXH TP. Cần Thơ tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN cho UBND quận, huyện năm 2019. Trên cơ sở đó, UBND quận, huyện giao chỉ tiêu thực hiện cho UBND xã, phường, thị trấn, xem đây là là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 về Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới BHXH và BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là những biện pháp mạnh nhằm từng bước tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH TP. Cần Thơ tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra Kế hoạch, giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong tháng 11/2019. Tiếp tục rà soát, đối chiếu phân tích dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp với dữ liệu BHXH đang quản lý để xác định chính xác số đơn vị, lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia;
Tập trung chỉ đạo BHXH các quận, huyện và các phòng nghiệp vụ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện vào tháng 9/2019 và hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT vào tháng 10/2019./.

 

Lê Công 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam