Cần Thơ: Số tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh giai đoạn 2016-2019

10/12/2019 14:33:54
Đây là một trong những kết quả nổi bật sau gần 04 năm thực hiện Luật BHXH 2014 tại TP. Cần Thơ; theo đó, số tham gia BHXH tự nguyên đã tăng lên 8,5 lần so với năm 2016.

Tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Theo thống kê của BHXH TP. Cần Thơ, năm 2016, số tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn chỉ là 849 người, đến hết tháng 11/2019, con số này đã đạt con số 7.263 người. Trong đó, BHXH tự nguyện tăng mạnh trong năm 2019, so với năm 2018, đã tăng thêm gần 5.000 người.

Số tham gia BHXH bắt buộc tại Cần Thơ cũng có sự tăng trưởng tích cực kể từ khi thực hiện Luật BHXH 2014. Năm 2016, số đơn vị đóng BHXH là 1.955,; tổng số tham gia BHXH bắt buộc là 111.574 người, chiếm tỷ lệ 16,12% lực lượng lao động. Hiện số đơn vị đóng BHXH là trên 2.678 đơn vị, số tham gia BHXH bắt buộc là 126.281 người tăng 14.707 người so với năm 2016./.

Vân Phượng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam